Foto: Nicky Tucker

Lötenkyrkan

Samarbetskyrka med gott om livsrum.

Lötenkyrkan ligger vid Heidenstamstorg och är en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. När man stiger in genom entrén når man ett stort generöst kyrktorg med informationsdisk, anslagstavlor, tidningshörna, biljardbord och små kafébord.

Till vänster om kyrktorget ligger församlingssalen, där kyrkkaffet serveras. Till höger om torget finns kyrksalen och aulan.

I källarplanet finns grupprum (Tripp, Trapp och Trull), en samlingslokal (Storstugan) med kök i anslutning, ett meditationsrum (Kryptan), körrum, replokal och gymnastiksal.

Kyrkan, ritad av arkitekt Henry Åkesson, invigdes 1970 och har byggts ut ett flertal gånger för att rymma ett rikt gudstjänstliv och aktiviteter som engagerar unga som gamla från hela världen. Lötenkyrkans hemsida

Lötenkyrkan

Adress

Lötenkyrkan

Heidenstamsgatan 71
754 27 Uppsala

Personal i Lötenkyrkan, Gamla Uppsala församling

Lötenkyrkans hemsida