Integration.
Foto: Gunnar Menander

Flyktingar och nyanlända i Uppsala

Svenska kyrkan Uppsala har länge arbetat med människor som är på flykt. Tillsammans med andra frivilliga organisationer hjälps vi åt att stödja personer och familjer som är i en flyktingsituation.

Stöd för asylsökande

Svenska kyrkan Uppsala har en ambition att stötta många asylsökande i den situation som de befinner sig. Under våren 2017 startar Flyktingbyrån. Här får asylsökande möjlighet att bearbeta sin situation. Du får samtalstöd, samt information och råd i asylprocessen. Det finns också viss tillgång till juridisk kompetens. 

Kontakt och Öppettider Flyktingbyrån

Öppettider

Tisdagar, kl 10-12

För bokning av tid och kontakt

Uppsala pastorats reception
018-430 38 08
Uppsala.reception@svenskakyrkan.se