Foto: Johan Nilsson

Diakonins hus i Uppsala

Diakonins hus ligger vid S:t Eriks torg mitt i centrum bara ett stenkast från Uppsala domkyrka. Där finns både präst och diakon tillgängliga om du behöver någon att samtala med. 

vad är diakoni?

Diakoni är en av kyrkans viktigaste uppgifter och har sin grund i Bibeln och i hur Jesus mötte människor. Det innebär att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta alla människor och när de befinner sig i de mest utsatta livssituationer. Diakoni präglar hela kyrkans arbete, Svenska kyrkan vill finnas där och hjälpa människor i fysisk, psykisk och andlig nöd. Det handlar om att älska sin nästa som sig själv.

samtala med diakon eller präst 

Kanske söker du någon att tala med men inte riktigt vet var eller till vem du ska vända dig. Vi erbjuder samtal med diakon eller präst i Uppsala domkyrka, Mennanders kor. 

Kontakt per telefon
Diakonins hus 018-430 38 08. Öppet helgfri mån-tors kl 10-12.

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst måndagar-fredagar kl 15.30-17.30 i Mennanders kor. 

Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty.

Support via telephone
Call 018-430 38 08. Open hours: Mon–Thurs 10am–12pm. 

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Mondays to Fridays 3.30–5.30pm at Mennanders kor in Uppsala Cathedral.  

Välkommen!

Gåvor 
Vi hjälper dig gärna att hjälpa. Sätt in din gåva på bg 681-0410 eller via Swish till 123 055 32 63. 

 

Kom ihåg att du också alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd. 

Aktuell information med anledning av coronaviruset