Foto: Johan Nilsson

Diakonins hus i Uppsala

Läs mer om diakonins olika verksamheter som exempelvis Nattkyrkan, sorgegrupper och samtal och stöd i olika former.

Nattkyrkan - en plats för aktivitet och gemenskap

Mitt i nattbruset står Helga Trefaldighets kyrka öppen varannan fredag kl 18–22. En mötesplats för dig som vill träffa andra, ta en fika, lyssna på musik eller hitta någon att prata med. Nattkyrkan är öppen och till för alla som söker aktivitet och gemenskap.

In the upper right corner you can select your preferred translation of this website.

Till dig som kommer från Ukraina till Sverige och Uppsala

Här hittar du information om Svenska kyrkan Uppsalas verksamheter och hur du kan få hjälp och stöd. Du är alltid välkommen, oavsett tro eller tvivel. I glädje och sorg finns Svenska kyrkan för dig genom livet.

Samtala med diakon eller präst 

Kontakt per telefon
Telefon via växeln: 018-430 35 00.
E-post: uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se för kontakt med diakon. 

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst tisdagar och torsdagar 15.30–17.30 i Mennanders kor i domkyrkan. 

Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty. 

Support via telephone
Call the telephone exchange for contact with deacon: 018-430 35 00. You can also email: uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Mondays to Fridays 3.30–5.30pm at Mennanders kor or in the sachristia in Uppsala Cathedral.

Välkommen!

Gåvor 
Vi hjälper dig gärna att hjälpa. Sätt in din gåva på bg 681-0410 eller via Swish till 123 055 32 63. 

Kom ihåg att du också alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd eller jourhavande präst som är tillgänglig alla dagar kvälls-och nattetid. 

Tid för Te

Varmt välkommen till Tid för Te på Diakonins hus - En trygg plats att landa på i vardagens brus. Hit kan du komma precis som du är och prata om livet här och nu.

Allhelgona - TEMA SORG

I november hålls det i år fyra aktiviteter vid allhelgona i Temat sorg. Här finns det möjlighet att göra egna gravdekorationer, binda kransar och fira temagudstjänst följt av samtal.

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid! 

Inför julen 2022 har Svenska kyrkan Uppsala ingått ett samarbete med RF-SISU Uppland, för att ekonomiskt stötta barn och ungdomar att kunna delta i idrottsaktiviteter på fritiden.

Samtal när livet skaver

Samtalstider med präst eller diakon i Uppsala domkyrka, Mennanders kor, när du behöver prata med någon. Kom ihåg att du också alltid kan kontakta din närmaste kyrka för samtalsstöd.

Språkcafé och prat på svenska

Samtal, språkträning och ett sätt att träffa nya bekanta och bli mer bekant med Uppsala och Uppsalaborna. Här hittar du de olika mötesplatserna!

Integration.

Flyktingar och nyanlända

Svenska kyrkan Uppsala har länge arbetat med människor som är på flykt. Tillsammans med andra frivilliga organisationer hjälps vi åt att stödja personer och familjer som är i en flyktingsituation. Flyktingbyrån i Svenska kyrkan Uppsala ger stöd i flykting- och asylfrågor. Här finns hjälp och information att få genom bland annat samtal och juridisk rådgivning.

En vit blomma som badar i hoppfullt, gyllene ljussken.

Stöd och hjälp

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem. På den här sidan hittar du olika typer av stöd och kontaktuppgifter som du kan behöva.

Du behövs

I Svenska kyrkan Uppsala finns många möjligheter att bidra, vare sig du är intresserad av mänskliga rättigheter eller gudstjänstliv, av handarbete eller miljöfrågor.