Foto: Johan Nilsson

Diakonins hus i Uppsala

Läs mer om diakonins olika verksamheter som exempelvis fondstöd, vänskapscafé och samtal och stöd i olika former.

Spegelblank sjö och träd en höstdag.

Sorgegrupper – ett stöd i sorgen

Bearbeta din sorg tillsammans med andra i liknande situation. Här hittar du grupper för olika behov och åldrar.

Frågor om ekonomi - Diakonins hus

Välkommen till Diakonins hus, som ligger en trappa ned från Katedralkaféet, för att få stöd och rådgivning angående din ekonomi om du bor i Uppsala. Här kan du läsa mer om vilka dokument du bör ta med dig för att säkerställa att din rådgivning blir så effektiv som möjligt.

Till dig som kommer från Ukraina till Sverige och Uppsala

Här hittar du information om Svenska kyrkan Uppsalas verksamheter och hur du kan få hjälp och stöd. Du är alltid välkommen, oavsett tro eller tvivel. I glädje och sorg finns Svenska kyrkan för dig genom livet.

Samtala med diakon eller präst 

Kontakt per telefon
Telefon via växeln: 018-430 35 00.
E-post: uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se för kontakt med diakon. 

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst vardagar 15.30–17.30 i Mennanders kor i domkyrkan. 

Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty. 

Support via telephone
Call the telephone exchange for contact with deacon: 018-430 35 00. You can also email: uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Mondays to Fridays 3.30–5.30pm at Mennanders kor or in the sachristia in Uppsala Cathedral.

Välkommen!

Gåvor 
Vi hjälper dig gärna att hjälpa. Sätt in din gåva på bg 681-0410 eller via Swish till 123 055 32 63. 

Kom ihåg att du också alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd eller jourhavande präst som är tillgänglig alla dagar kvälls-och nattetid. 

Sorgegrupp i naturen

Du som bär på sorg efter någon du förlorat och vill träffa andra i liknande situation inbjuds till en samtalsgrupp där vi bearbetar sorgen genom en kort och långsam promenad i skogen. Det bör ha gått minst tre månader sedan dödsfallet.

Vill du bry dig lite extra?

Ensamhet kan göra ont. Att dela sina upplevelser med andra på ett enkelt och vardagligt sätt kan vara ett steg på vägen mot att lindra känslan av att vara ensam. Svenska kyrkan i Uppsala erbjuder tillsammans med Diakonicentrum besökstjänstutbildning varje år för dig som vill ge en stund av din tid.

Frågor om ekonomi - Diakonins hus

Välkommen till Diakonins hus, som ligger en trappa ned från Katedralkaféet, för att få stöd och rådgivning angående din ekonomi om du bor i Uppsala. Här kan du läsa mer om vilka dokument du bör ta med dig för att säkerställa att din rådgivning blir så effektiv som möjligt.

Alla barn har rätt till en meningsfull fritid! 

Svenska kyrkan Uppsala har ingått ett samarbete med RF-SISU Uppland, för att ekonomiskt stötta barn och ungdomar att kunna delta i idrottsaktiviteter på fritiden.   

Samtal när livet skaver

Samtalstider med präst eller diakon i Uppsala domkyrka, Mennanders kor, när du behöver prata med någon. Kom ihåg att du också alltid kan kontakta din närmaste kyrka för samtalsstöd.

Språkcafé och prat på svenska

Samtal, språkträning och ett sätt att träffa nya bekanta och bli mer bekant med Uppsala och Uppsalaborna. Här hittar du de olika mötesplatserna!

Integration.

Flyktingar och nyanlända

Svenska kyrkan Uppsala har länge arbetat med människor som är på flykt. Tillsammans med andra frivilliga organisationer hjälps vi åt att stödja personer och familjer som är i en flyktingsituation. Flyktingbyrån i Svenska kyrkan Uppsala ger stöd i flykting- och asylfrågor. Här finns hjälp och information att få genom bland annat samtal och juridisk rådgivning.

En vit blomma som badar i hoppfullt, gyllene ljussken.

Stöd och hjälp

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem. På den här sidan hittar du olika typer av stöd och kontaktuppgifter som du kan behöva.

Du behövs

I Svenska kyrkan Uppsala finns många möjligheter att bidra, vare sig du är intresserad av mänskliga rättigheter eller gudstjänstliv, av handarbete eller miljöfrågor.