Foto: Jim Elfström

Så går ett dop till

Vad händer under en dopgudstjänst?

Prästen döper genom att tre gånger ösa vatten över dopkandidatens huvud, i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Detta omges ofta av inledningsord, tackbön, bibelläsning (Markusevangliet 10:13-16 och Matteusevangeliet 28:18-20 och/eller andra texter), ofta befrielsebön, dopbön,trosbekännelse samt psalmsång. Dessutom välkomnas den nydöpte in i Guds familj, och ofta överlämnas ett dopljus. Förbön och Fader Vår/Vår Fader ingår också i dopgudstjänsten, liksom välsignelsen.

I nödfall kan dop i krissituation, så kallat nöddop, förrättas av döpt och konfirmerad lekman (d v s icke prästvigd person). För detta finns förslag i Den Svenska Psalmboken på hur man kan utforma ett sådan akt, för den händelse man inte kan vänta till dess präst hunnit komma.