Foto: Magnus Aronson /Ikon

Om dopet

Varför döper vi våra barn och vad säger traditionen om dopet?

Vad är ett dop?

Dopet är ett av kyrkans sakrament. Sakrament betyder helig handling. Att det kallas så beror på att det är något som instiftats av Jesus själv. En handling där ett jordiskt medel (vattnet) ger en andlig gåva (barnaskap hos Gud). 

Dopet kan också ses som en rit, en handling som hjälper människan att markera en viktig milstolpe i livet. Sådana riter behöver vi när ett barn har fötts, när vi håller på att bli vuxna, när vi älskar någon och vill gifta oss och när någon har dött. Alla är riter med livsomfattande innehåll.

Svenska kyrkan döper såväl barn som vuxna. Svenska kyrkan erkänner också dop som skett i andra samfund, såvida de skett i vatten, i den treenige Gudens namn. Ett dop är en engångshandling.

Varför dop? 

Tanken med att döpa barn är bland annat att i dopet fogas barnet in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen. Dopet är en gåva som vi inte behöver uppnå någon särskild ålder eller mognad för att ta emot, den kräver ingen motprestation. Dopet visar också föräldrarnas kärlek till sitt barn och deras önskan att ge barnet trygghet. Dopet är början på en djup gemenskap med Gud som omfattar hela livet. Att leva i sitt dop är att leva i Guds närhet och att vandra befriad.

Dopets "vattenstämpel" försvinner inte bara för att åren går. Att vara döpt är att höra hemma hos någon - hos Gud. Det är en gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet. Att föras in i Guds rike är att föras in i livets djupaste dimension, den där Gud och människa hör ihop på det allra innersta sättet. Att bli döpt är att bli räddad, från livets yta till dess djup, från ondskan till det goda och från döden till livet.

Dopets symboler: vatten, klänning, ljus

Vattnet är en symbol för livet. Utan vatten kan vi inte leva. Vattnet ger liv och är en förutsättning för liv. I fostervattnet växer vi till. Vatten kan också släcka liv.

Dopklänning eller dopdräkt används oftast då barn döps. Färgen är vit - renhetens och glädjens färg. Dopklänningen är uppenbart för stor - det är avsiktligt. Symboliken innebär att vi får växa in i tron och som människor.

Dopljuset ges oftast vid dopet till den döpte som en påminnelse om Jesus som sade: "Jag är världens ljus. Den som tror på mig skall leva om han än dör." (Johannesevangeliet 8:12)

Dop

Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Den som döps behöver inte prestera något eller förstå allting. Tvärt om – dopet är en gåva som vi får ta emot. Här hittar du information om hur det går till och hur du arrangerar ett dop.

Så går ett dop till

Vad händer under en dopgudstjänst?

Arrangera och boka ett dop

Här hittar du information om hur du praktiskt arrangerar ett dop.