Föräldrar och barn som samlats utomhus en sommardag för sångstund.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Barn och familj

Träffpunkter för barn och föräldrar. Här kan du läsa om Svenska kyrkans förskolor, barngrupper och familjeläger i Uppsala.

Öppen förskola

Här kan du umgås med andra daglediga vuxna och barn.

Barn som leker tillsammans.

Svenska kyrkans förskolor i Uppsala

Alla ska få blomma med kärlek och respekt.

Barngrupper 6-12 år

Platser för växtkraft och skapande.

Barnkörer

Vi har körer för barn över hela stan.

Söndagsskola

De yngres gudstjänst i gudstjänsten.

Familjeläger

Behöver du komma ifrån alla måsten? Läs mer om familjelägren som anordnas sommartid och som i år blir dagläger, där familjer får möjlighet att ha roligt, umgås och hitta på aktiviteter tillsammans i Uppsala.

Stöd till familjer

Barn och föräldrar kan behöva stöd i olika situationer. Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer.