Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Här hittar du information om vad diakoni är, kontaktuppgifter och aktuella verksamheter i Svenska kyrkan Uppsala.

En vit blomma som badar i hoppfullt, gyllene ljussken.

Stöd och hjälp

I Svenska kyrkan finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem. På den här sidan hittar du olika typer av stöd och kontaktuppgifter som du kan behöva.

Vad är diakoni?


Diakoni handlar om att möta och stödja medmänniskan i den livssituation och det livsskede där hon befinner sig. Ofta förknippar man diakoni med diakonen, men det är ett uppdrag varje kristen har: att värna och ta hand om sina medmänniskor. Till diakonernas uppgifter hör att se till att diakoni bedrivs. I Uppsala pastorat möter du både diakoner och andra i det diakonala arbetet.

En stor del av mötena med människor sker också i våra församlingshem och kyrkor. Det kan handla om vardagliga samtal över en sopplunch, likaväl som mer personliga i större avskildhet. Känns något i tillvaron svårt eller jobbigt kan det vara skönt att prata med någon utomstående som kan ge professionellt stöd. Du är välkommen att ta kontakt för enskilda samtal eller deltagande i gruppverksamhet.

Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. Den ska vara ett svar på Guds uppmaning om att visa varandra omsorg. Arbetet kan ske tillsammans med alla goda krafter och på flera plan: med individer, med grupper, i samhället och i församlingen. 

Samtal med diakon eller präst
 

Kontakt per telefon
Telefon via växeln: 018-430 35 00
E-post: uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se för kontakt med diakon. 

Integritetsmyndigheten (IMY) har uttryckt att e-post är en osäker kommunikationskanal som lätt kan läsas av andra. Om du skickar e-post till oss uppge endast nödvändiga uppgifter.

Själavård i domkyrkan
Drop in-samtal med diakon/präst tisdagar och torsdagar 15.30–17.30 i Mennanders kor i domkyrkan. 

Jourhavande präst/Priest on duty
Nattetid/Night time: ring/call 112 och be att få tala med jourhavande präst/and ask to speak to priest on duty. 

Support via telephone
Call the telephone exchange for contact with deacon: 018-430 35 00. You can also email: uppsala.diakoni@svenskakyrkan.se

Swedish Authority for Privacy Protection (IMY) has expressed that e-mail is an insecure communication channel that can be easily read by others. If you send us an e-mail, please provide only necessary information.

Pastoral care in Uppsala Cathedral
To see priest or deacon visit Mondays to Fridays 3.30–5.30pm at Mennanders kor or in the sachristia in Uppsala Cathedral.

Välkommen!

Gåvor 
Vi hjälper dig gärna att hjälpa. Sätt in din gåva på bg 681-0410 eller via Swish till 123 055 32 63. 

Kom ihåg att du också alltid kan kontakta din närmsta kyrka för samtalsstöd eller jourhavande präst som är tillgänglig alla dagar kvälls-och nattetid. 

Social och ekonomisk utsatthet

För många är frågan om ekonomiska problem det centrala… Genom samtal med våra diakoner kan du få hjälp och stöd både vad gäller frågor kring din ekonomi, men också konkret hjälp i kontakt med kommunens försörjningsstöd eller andra myndigheter som du behöver. 

För barnfamiljer finns vissa särskilda stödinsatser

Diakonins hus

Läs mer om diakonins olika verksamheter som exempelvis fondstöd, vänskapscafé och samtal och stöd i olika former.

Samtalsstöd – prata med en diakon

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Genom samtalsstöd i Svenska kyrkan Uppsala kan du boka tid för att prata med en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Stöd till familjer

Barn och föräldrar kan behöva stöd i olika situationer. Svenska kyrkan Uppsala har olika former av öppna verksamheter som vänder sig till barnfamiljer.

Bli volontär i Svenska kyrkan Uppsala!

Vill du göra en insats inom Svenska kyrkan? Välkommen som volontär!

Språkcafé och prat på svenska

Samtal, språkträning och ett sätt att träffa nya bekanta och bli mer bekant med Uppsala och Uppsalaborna. Här hittar du de olika mötesplatserna!

Personal inom diakoni

Här hittar du kontaktuppgifter för diakoni inom Uppsala pastorat.

Kontakt
Ett tänt ljus.

Samtal och själavård

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal.

Stöd i sorgen

För dig som har mist en nära anhörig finns olika sätt att få stöd i sorgen.

Frågor om ekonomi - Diakonins hus

Välkommen till Diakonins hus, som ligger en trappa ned från Katedralkaféet, för att få stöd och rådgivning angående din ekonomi om du bor i Uppsala. Här kan du läsa mer om vilka dokument du bör ta med dig för att säkerställa att din rådgivning blir så effektiv som möjligt.