Foto: Gustaf Hellsing

Ensam sommar för många

Åtta procent av alla i Sverige som är äldre än 16 år säger att de känner sig ensamma och inte har en nära vän att prata med. Det är mer än 600 000 människor, fler än alla som bor i Göteborg.

Det låter fantastiskt med sommar och ledighet, men för många är sommarens månader de värsta på året. Då blir ensamheten tydlig, att man inte finns i någon annans tankar eller planer.  

Ensamhet kan drabba oss alla, oavsett ålder, kön eller bakgrund. Ensamhet är den där tysta känslan som smyger sig in när vi minst anar det. När vi sitter vid köksbordet hemma eller är ute mitt bland folk - när vi inte känner oss sedda. Ensamhet är också när vi tyst bär våra bekymmer och inte vågar söka kontakt med andra.  

Jourhavande Präst och Sverigefinska telefonjouren kan vara en livlina i dessa ensamma stunder. Där erbjuds akut samtals- och krisstöd som en del av Svenska kyrkans själavård. Jourerna nås via telefon, digitalt brev eller chatt och det som sägs i samtalet stannar mellan er.  

Gemenskap och tillhörighet är viktigt, inte bara för oss var och en, utan också för hela samhället. Ofrivillig ensamhet är ett folkhälsoproblem slår både Folkhälsomyndigheten i Sverige och WHO fast.  

Under 2023 påbörjade därför regeringen en treårig gemenskapssatsning som beräknas uppgå till 300 miljoner kronor per år under perioden 2023–2025. Det hoppas vi kan göra skillnad för många! 

Men redan nu finns det träffpunkter i kyrkan för den som vill ingå i ett sammanhang. I Svenska kyrkan finns körer, ungdomsgrupper, sommarcaféer och mycket mer. Det går att delta i pilgrimsvandringar, utflykter eller gudstjänster.  

Alla församlingar i Svenska kyrkan har också präster och diakoner som du kan samtala med om livets stora och små frågor. I kyrkan kallar vi det för själavårdssamtal. Ett samtal som gör gott för själen. Samtalen kostar inget och du som tar kontakt väljer själv vad ni ska prata om.  

I Ulricehamns pastorat finns samtalsmottagningen som du hittar här

Vill du prata med en präst eller diakon så hittar du detta här

För den som talar finska finns Sverigefinska telefonjouren som erbjuder stöd och samtal med särskilt utbildade jourmedarbetare.  

Jourhavande Präst är öppet när det mesta annat är stängt. Här finns inga förväntningar, inga krav, på den som ringer. Prästen kommer att finnas där, som en lyssnande vän i sommarnatten.  

Du är inte ensam i ensamheten.  

Nina Sagovinter, Nationell samordnare, Jourhavande präst 

Eeva-Liisa Kettunen, Nationell samordnade, Sverigefinska telefonjouren 

Fakta
Ofrivillig ensamhet innebär att ens sociala relationer inte är på det sätt man önskar. Det kan handla om att man vill ha fler eller djupare relationer. Det finns olika typer av ensamhet: Social, emotionell och existentiell. 

Själavård är kyrkans omsorg om hela människans inre hälsa – den andliga, existentiella och psykiska. Samtalen kan handla om angelägna livsfrågor om tro och liv. Samtalen kan också handla om att stötta personer som känner sig ensamma, står i en kris eller bär på sorg. 

Den vanligaste själavården är enskild själavård – ett samtal mellan en person och en präst eller en diakon. Ett sådant samtal sker under tystnadsplikt. Präster har absolut tystnadsplikt. Dessa samtal kan bokas via församlingens expedition eller direkt med prästen/diakonen.  

Jourhavande präst, ring 112 för att bli kopplad till Jourhavande präst (öppet kl. 21-06) 
Chatta eller skriv digitalt brev via: www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast   

Sverigefinska telefonjouren, 020-26 25 00 (öppet varje kväll kl. 21-23)  
Chatta eller skriv digitalt brev via: www.svenskakyrkan.se/palvelevapuhelin