Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Vanliga frågor

Här hittar du svaren på vanligaste frågorna som rör begravningsverksamheten. Hittar du inte svaret på det du söker är du välkommen att kontakta oss.

Kan jag köpa en gravplats i förväg?

Nej, man kan inte förköpa/eller förboka en gravplats.Upplåtelse sker i samband med att ett dödsfall har inträffat. Alla folkbokförda i Sverige har rätt till en gravplats. Detta finansieras via begravningsavgiften.

För hur lång tid gäller gravrätten?

En gravrätt upplåts i 25 år. Gravrätten förlängs så att den gäller i 25 år efter den senaste gravsättningen, möjlighet finns därefter att förnya gravrätten. Det finns även gamla gravrätter med längre upplåtelsetid. I Uddevalla förnyas gravrätten med 25 år i taget. Denna förnyelse är för närvarande kostnadsfri. En förutsättning för förnyad upplåtelsetid är att gravplatsen är väl vårdad.

Hur länge finns en gravplats?

Så länge det finns en gravrättsinnehavare och gravrättstiden är aktuell.

Får jag bestämma var min anhörig ska gravsättas?

Ja. Gravsättningen kan ske i hela Sverige under förutsättning att det finns plats. Vänd dig till kyrkogårdsförvaltningen. Det är dock den avlidnes önskemål avseende gravplats och gravskick som först och främst skall tillgodoses.

Måste det finnas en gravvård (t.ex. en gravsten) på gravplatsen?

Nej, gravrätten ger dig rätt att bestämma hur graven ska utsmyckas. Utformning av gravanordningen regleras dock i gravvårdsbestämmelserna och varierar mellan kvarter och kyrkogårdar. Kyrkogårdsförvaltningen har bestämmelser för hur kvarteren skall utformas, t.ex. vilken storlek gravvården skall ha eller om gravvården skall vara liggande eller stående.

För äldre gravplatser som återupplåts kan det finnas särskilda krav på utformning. Kontrollera därför alltid vad som gäller innan ni ser ut en gravplats. Gravvården måste godkännas av kyrkogårdsförvaltningen innan den sätts upp.

Vem äger gravvården?

Gravvården tillhör gravrättsinnehavaren.

Får jag flytta urnan till en annan plats?

Nej, särskilda skäl krävs. Kyrkogårdschefen tar beslut i ärendet.

Vilka skötseltjänster kan jag köpa?

På sidan Gravskötsel finns en förteckning över de skötseltjänster som finns.

När planteras de säsongsbetonade växterna?

Vårblommor planteras runt påsk. Sommarblommor planteras i juni. Granris och granriskrans läggs ut till Allhelgonahelgen. Läs mer om året på kyrkogården här.

Vilka olika typer av gravskick finns?

Uddevallas kyrkogårdsförvaltning erbjuder kistgravplatser, urngravplatser, askgravplats, askgravlund och minneslund. På sidan Gravskick finns mer information om de olika gravskicken.

Får jag veta var i minneslunden askan från min anhörige är gravsatt?

Nej. Minneslunden är ett anonymt gravskick där man som anhörig inte vet exakt var gravsättningen har skett. Den anhörige får ett minnesblad hemskickat när gravsättning har ägt rum.

Hur gör jag om jag vill återlämna en gravplats?

Gravrättsinnehavaren kan när som helst lämna tillbaka gravrätten. Kontakta kyrkogårdsförvaltningen och få en blankett hemskickad där du skriver på att du vill återlämna gravrätten. Detta är kostnadsfritt. Det är viktigt att informera alla berörda om att gravrätten ska återgå. Finns det en gravsten tas den i regel bort av förvaltningen.

Om det inte har gått 25 år sedan senaste gravsättningen kommer kyrkogårdsförvaltningen att sköta graven på enklaste sätt och därefter kan gravplatsen upplåtas på nytt.

Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd med kyrkogårdens beslut?

Det är Länsstyrelsen som prövar överklaganden av beslut i myndighetsfrågor rörande enskilda ärenden.

Vill du veta mer? Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen!

Telefon: 0522 64 21 10
Telefontider: Vardagar 10.00-12.00, tisdagar även 15.00-16.30
Om helg infaller på en vardag håller vi stängt.

E-post: uddevalla.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Adress
Kyrkogårdsförvaltningens expedition finns på Sigelhults kyrkogård.
Besöksadress: Sigelhultsvägen 51
Postadress: Box 262, 451 17 Uddevalla

Expeditionen är öppen för besök:
Mån-tor 10.00-16.00 
Fre 10.00-14.00
Om helg infaller på en vardag håller vi stängt.