Foto: Jenny Sigeman /Ikon

Året på kyrkogården

Det finns mycket att ta hand om på våra kyrkogårdar, allt från snöröjning till beskärning och kransutläggning. Här kan du läsa om det arbete vi gör och vid vilken tid på året som vi gör vad.

Januari-mars

·         Snöröjning och halkbekämpning vid behov, dock ej på helger.
·         Beskärning av buskar och träd.
·         Vårstädningen påbörjas på kyrkogårdarna.
·         Granris, ljung och kransar plockas bort från våra skötselgravar.

April-maj

·         Vattenkannor och verktyg hängs ut på våra redskapsplatser.
·         Parkbänkarna ställs ut.
·         Sopning av isgruset.
·         Vattnet på kyrkogårdarna sätts på så fort det blir frostfritt.
·         Skötselavtalen startar och påbörjas med penseéplantering.

Juni-september

·         Skötsel av gräs och grusytor.
·         Ogräsrensning i rabatter och häckar.
·         Häckklippning.
·         Plantering av sommarblommor fram till midsommar.

Oktober-december

·         Lövhantering.
·         Plantering av lök inför nästa år.
·         Granris och kransutläggning på våra skötselgravar.
·         Halkbekämpning och snöröjning vid behov.