Foto: Johan Palm /Ikon

Välkommen i jul

Varmt välkommen till kyrkan för konserter, gudstjänster och gemenskap i advents- och juletid.