Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Aktiviteter för daglediga

Det finns mycket att göra och ta del av för dig som är dagledig. Här är några av de återkommande aktiviteter som Uddevalla pastorat erbjuder: