Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

En person sitter med sin mobiltelefon och dricker kaffe.

Hjälp ukrainska flyktingar

Du kan hjälpa Svenska kyrkan att hjälpa flyktingar från Ukraina som har fått boende i Uddevalla med sådant som myndigheter och andra aktörer i det akuta skedet inte kan erbjuda.

Diakoner och diakoniassistenter

Här hittar du kontaktuppgifter till våra diakoner och diakoniassistenter.

Stöd i sorgen

Du är inte ensam i sorgen. I kyrkan finns stöd som hjälper dig att leva vidare. Här kan du samtala med någon om din sorg eller dela tankar och känslor tillsammans med andra som är i en liknande situation.

I en korg ligger utklippta pappershjärtan. På det översta står det Du är fin! och en smiley med hjärta.

Funktionsvariation

I Uddevalla pastorat vill vi att barn, unga och vuxna, alla med sina unika behov, ska hitta en plats att möta människor och Gud.

Kyrkans timme

För att de som inte längre kan komma till kyrkan och fira gudstjänst ändå ska ha möjlighet att höra Guds ord och sjunga tillsammans så kommer vi till dem i deras vardag.

Besökstjänst

Alla känner vi oss ensamma ibland. Då kan ett enkelt besök från en medmänniska göra stor skillnad! Känner du en längtan att besöka någon i hemmet? Bli volontär i vår besökstjänst!

Saronhuset

Saronhuset

Saronhuset är sedan 2005 en mötesplats och kyrkornas diakonala centrum i Uddevalla. Hit kan du komma för gemenskap, för att äta lunch eller för att få stöd. 

En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.

Diakoni – kyrkans omsorg

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Om kyrka/vård

Kyrka/vård är en samverkansform mellan Svenska kyrkan och socialtjänsten i Uddevalla kommun. Att bli sjuk, vara patient eller närstående kan väcka många tankar, känslor och frågor. Då kan det vara viktigt att få möta någon som har vana att lyssna.

En silverkalk med vin står på ett bord.

Sjukhuskyrkan Uddevalla

Ett samtal, någon som lyssnar eller bara en annan människas närvaro kan göra livet lite lättare. Omsorg om de sjuka är ett grunduppdrag för de kristna församlingarna. Ett uttryck för denna omsorg är det arbete som Sjukhuskyrkan gör.

Aktiviteter för daglediga

Det finns mycket att göra och ta del av för dig som är dagledig. Här är några av de återkommande aktiviteter som Uddevalla pastorat erbjuder:

Någon bär på en skål med soppa.

Sopplunch i Bäve

Middagsbön, soppa, gemenskap och ett program med bland annat sång och musik. Ons 12.00 (udda veckor) 2022, Bäve kyrka.