Foto: Gustaf Hellsning/IKON

Kyrkoråd

Varje församling har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Kontakta kyrkorådet

Gunilla.Eriksson2@svenskakyrkan.se

Läs mer om hur Svenska kyrkans styrs (Torslanda-Björlanda församling är en församling som inte ingår i ett pastorat)

Kyrkorådsprotokoll - Arkiv

Kyrkoordningen 

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Läs mer >>

Mer information om kyrkoråd finner du i kyrkoordningen: Andra avdelningen: Församlingarna
Kap 4: Kyrkoråd och församlingsråd