Foto: Gustaf Hellsning/IKON

Kyrkoråd

Varje församling har lokal självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund.

Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. För varje församling finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.

Kontakta kyrkorådet

Gunilla Eriksson, Ordförande

Läs mer om hur Svenska kyrkans styrs (Torslanda-Björlanda församling är en församling som inte ingår i ett pastorat)

Kyrkorådsprotokoll - Arkiv

Kyrkoordningen 

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet. Kyrkoordningen beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Läs mer >>

Mer information om kyrkoråd finner du i kyrkoordningen: Andra avdelningen: Församlingarna
Kap 4: Kyrkoråd och församlingsråd