Varde ljus & Me too

Alla som kommer till kyrkan har rätt att bli bemötta med respekt för sin personliga integritet. Sexuella övergrepp är ett samlingsbegrepp som omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana.I begreppet inryms inte enbart sexuella handlingar. Även kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur mot en annans vilja räknas som övergrepp.

#vardeljus och #metoo har gett kraft till många att tala öppet om sexuella övergrepp och trakasserier. Behöver du någon som lyssnar på din berättelse? Kontakta din lokala församling.