Meny

Nätverk mot sexuella övergrepp

Varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt.

Alla som kommer till kyrkan har rätt att bli bemötta med respekt för sin personliga integritet. Sexuella övergrepp är ett samlingsbegrepp som omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana.I begreppet inryms inte enbart sexuella handlingar. Även kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur mot en annans vilja räknas som övergrepp.

I varje stift finns en kvinna och en man som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer.

Om du varit utsatt för sexuella övergrepp kan du vända dig till stiftets kontaktpersoner:
Patrik Skantze (präst)  0730-949282 eller
Åsa Svanbäck (diakon), telefon 019-15 46 36

Folder: Sexuella övergrepp och trakasserier (pdf)
(reviderad med nya kontaktpersoner)
 Vägledning i att förebygga och hantera när det händer

Vill du skriva ut och läs: skriv ut nedan fil som häfte:
Sexuella övergrepp och trakasserier (sida för sida) (pdf)

 

Ärkebiskopens uttalande med anledning av #vardeljus

Över världen delas nu skakande berättelser om övergrepp, sexuella trakasserier och sexism. #MeToo är omvälvande. Det avslöjar våld och maktmissbruk som borde höra historien till. Vi ser kvinnor i bransch efter bransch resa sig. I helig vrede säger de: Nu räcker det!
Läs mer

Hitta din församling

Du är välkommen att boka en tid/träffa/prata med någon av exempelvis prästerna eller diakoner i din församling. De är utbildade och erfarna i att möta människor i samtal. De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.
Hitta din församling här