Nätverk mot sexuella övergrepp

Alla som kommer till kyrkan har rätt att bli bemötta med respekt för sin personliga integritet. Varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt.

Ingen anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare i Svenska kyrkan har rätt att utnyttja andras tillit för att tillfredsställa sina egna känslomässiga behov.

Sexuella övergrepp är ett samlingsbegrepp som omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana.

I begreppet inryms inte enbart sexuella handlingar. Även kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur mot en annans vilja räknas som övergrepp.

I varje stift finns en kvinna och en man som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer. Om du blivit utsatt för sexuella övergrepp kan du vända dig till stiftets kontaktpersoner.

helen.tingman@svenskakyrkan.se (diakon), 070-510 04 65.
Magnus.Ludvigson@svenskakyrkan.se (präst), 070-917 25 08.

Kontaktperson på Strängnäs stift: lotta.lind@svenskakyrkan.se 0152-23425

Möt Strängnäs stifts kontaktpersoner för den som blivit utsatt för sexuella övergrepp