Nätverk mot sexuella övergrepp

Varje sexuellt övergrepp är oacceptabelt.

Alla som kommer till kyrkan har rätt att bli bemötta med respekt för sin personliga integritet. Sexuella övergrepp är ett samlingsbegrepp som omfattar allt från sexuella trakasserier av olika slag till våldtäkt, såväl brottsliga handlingar som moraliskt klandervärda sådana.I begreppet inryms inte enbart sexuella handlingar. Även kommentarer, antydningar och anspelningar av sexuell natur mot en annans vilja räknas som övergrepp.

I varje stift finns en kvinna och en man som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer.

Om du varit utsatt för sexuella övergrepp kan du vända dig till stiftets kontaktpersoner:
Patrik Skantze (präst)  0730-949282 eller
Helén Tingman (diakon) 070-510 04 65

Folder: Sexuella övergrepp och trakasserier (pdf)
(reviderad 2021 med nya kontaktpersoner)
 Vägledning i att förebygga och hantera när det händer

Vill du skriva ut och läs: skriv ut nedan fil som häfte:
Sexuella övergrepp och trakasserier (sida för sida) (pdf)

 

Hitta din församling

Du är välkommen att boka en tid/träffa/prata med någon av exempelvis prästerna eller diakoner i din församling. De är utbildade och erfarna i att möta människor i samtal. De har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.
Hitta din församling här