Ärkebiskopens uttalande med anledning av #vardeljus

Nyhet Publicerad Ändrad

Över världen delas nu skakande berättelser om övergrepp, sexuella trakasserier och sexism. #MeToo är omvälvande. Det avslöjar våld och maktmissbruk som borde höra historien till. Vi ser kvinnor i bransch efter bransch resa sig. I helig vrede säger de: Nu räcker det!

Jag önskar att vi kunde säga att kyrkan är fri från sådana kränkningar. Men jag vet också att så inte är fallet. Uppropet #Vardeljus talar ett tydligt språk. Några av händelserna som berättas har varit föremål för juridiska och kyrkorättsliga processer, andra har levt i tystnaden, tills nu.

Dessa berättelser måste få höras. Jag har undertecknat uppropet och jag känner vrede över de strukturer som tillåter att sådant fortfarande sker. Samtidigt har jag som ärkebiskop ett ansvar för att vi reagerar och förändrar.

Vi vet att sexuella övergrepp sätter djupa och långvariga spår i en människas liv. I Svenska kyrkan har vi de senaste tjugo åren medvetet arbetat med att bemöta och förebygga sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang. Vi vet hur viktigt det är att den utsatta blir lyssnad till, trodd på och får hjälp att placera skulden. Det är aldrig den utsattas fel!

Vi arbetar med kvalitetssäkring av barn- och ungdomsarbetet. För några månader sedan lanserade vi tillsammans med Svenska kyrkans Unga och Scouterna ett ledarmaterial, Trygga Möten, för konfirmandledare och ungdomsledare i Svenska kyrkan.

I varje stift finns kontaktpersoner – en man och en kvinna utsedd av biskopen – som är utbildade att möta och stödja den som upplever sig sexuellt kränkt av en kyrklig anställd, förtroendevald eller annan person.

Uppropet #Vardeljus visar att det arbetet behöver fortsätta. Och inte bara det. Arbetet behöver också utvärderas och uppgraderas.

Nu räcker det!

Antje Jackelén

Ärkebiskop i Svenska kyrkan och undertecknare till uppropet #Vardeljus

En skugga på en tegelvägg av någon som skriver på sin mobiltelefon.

Stöd efter sexuella övergrepp

Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet.

Riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp

Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp, 2011 (pdf, 102 sidor)

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp

I varje stift finns en kvinna och en man som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer.