Foto: Susanne Premberg

TACK GUSTAV

Vår kantor Gustav Thulin kommer att sluta hos oss i Tollarps församling. 
Gustav avtackas under högmässan i Östra Vrams kyrka söndagen den 12 november kl. 11.00.
Gustav kommer också att delta i konsert med skånsk stråkvartett 168 som blir Gustavs sista gudstjänsten hos oss. 

Tack för denna härliga tid med dig Gustav.

Foto: Helén Meijer

Gustav avtackades av arbetslaget den 7 november med tal present och ett litet minnesalbum. 

 

Tack för denna härliga tid med dig Gustav.