Ett samhälle i förändring

Interaktiv digital utbildning: Hur mår demokratin? Vilken utveckling ser vi och vad tänker vi om kyrkans roll och uppgift i en tid av förändring? Medvetandegör och stärk dina församlingsmedarbetares och gruppers självkänsla i relation till frågor demokrati och MR.

Den interaktiva utbildningen ”Ett samhälle i förändring” har som målgrupp församlingars förtroendevalda, personal och andra aktivas reflektion och handling kring dessa frågor. 

Utbildningen kan användas för att medvetandegöra och stärka enskilda församlingsmedarbetares och gruppers självkänsla i relation till frågor demokrati och MR, samt inspirera till handling för att bidra till att stärka lokalsamhället.

Den kan också med fördel användas kan användas som en förberedelse i arbetet med en omvärldsbeskrivning och omvärldsanalys som en faktisk utgångspunkt för att formulera policy, strategier och utarbetande av måldokument, t ex en församlingsinstruktion. 

Föreläsare: Stefan Andersson, Forum för levande historia och Erik Amnå, professor emeritus i statsvetenskap.

Kontakta programmets samordningsfunktion eller resp. stifts handläggare om du är intresserad av att ge eller själv gå utbildningen. Kontaktuppgifter finns i denna länk. 

Utbildningen är kostnadsfri.