Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till personal samt besöks- och postadress till expeditionen.

Tierps pastorat

Besöks- och postadress:
Ringgatan 1, 815 37 Tierp

Öppettider expedition:
Måndag–onsdag klockan 08.00–14.00

Telefon (växel):
0293-222 00

E-post:
tierps.pastorat@svenskakyrkan.se

Digitala kanaler

Webbplats: svenskakyrkan.se/tierp
Facebook: facebook.com/tierpspastorat
Instagram: instagram.com/tierpspastorat
YouTube: youtube.com

Söker du någon specifik i vår personal? Se kontaktuppgifter nedan.

Präster

Diakoner

Kyrkomusiker

Fritidsledare

Administration

Vaktmästeri

Förtroendevalda

Västlands församlingsråd
Ordförande Carl-Bertil Wallin: carl-bertil.wallin@svenskakyrkan.se

Hållnäs-Österlövsta församlingsråd
Ordförande Daniel Karlström: daniel.karlstrom@svenskakyrkan.se

Tolfta församlingsråd
Ordförande Kerstin Sundström: kerstin.sundstrom@svenskakyrkan.se