Foto: True North /Ikon

Julinsamlingen 2022

Julinsamlingen pågår varje år från första advent till trettondedag jul. I årets insamling lyfter Act Svenska kyrkan alla flickors rätt till ett värdigt liv. Under rubriken ”Bryt en tradition” kämpar vi tillsammans mot tvångsäktenskap, könsstympning och andra skadliga traditioner som krossar drömmar och slår sönder liv. Varje dag.

Bryt en tradition!

Det finns många traditioner som är positiva och ger en fin inramning till våra liv, inte minst de vi förknippar med advent, lucia och jul. Men det finns också skadliga traditioner som fråntar flickor rätten till sin kropp och sitt liv.

Ett av de största brotten mot mänskliga rättigheter är det globala förtrycket mot kvinnor och flickor. Könsrelaterat våld är många gånger socialt accepterat och fler än 10 000 flickor könsstympas och 30 000 flickor gifts bort – varje dag! Det kan vi inte acceptera. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner!

Varje dag berövas flickor sina mänskliga rättigheter

Vi lever alla under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. I många delar av världen finns en föreställning om att pojkar är mer värda än flickor.

Varje dag berövas flickor sina grundläggande rättigheter så som rätten till utbildning och rätten att äga sin kropp och sitt liv.  Könsrelaterat våld är ett strukturellt problem vars orsaker är mångbottnade, men djupt rotade åsikter och normer kring flickors och kvinnors roll i samhället är ett av grundproblemen.

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga runt om i världen arbetar Act Svenska kyrkan mot förtryckande strukturer som ligger till grund för våld och övergrepp.

Var med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv! Swisha din julgåva till 123 305 94 25. Märk gåvan ”Julinsamlingen”. Tack för ditt bidrag!

Läs mer om julinsamligen 2022 här.

Så här kan din gåva göra skillnad

  • Utbildning och påverkansarbete mot beslutsfattare inom samhälle och kyrka kring skadliga effekter av icke jämställda samhällen utifrån våld mot kvinnor och uteslutande av kvinnor i beslutsfattande processer.

  • Försörjningsåtgärder så att familjer har råd att låta alla sina barn gå i skolan i stället för att gifta bort sina döttrar. 

  • Utbildningar för att förändra destruktiva mansroller kopplat till våld och missbruk. 

  • Organisering av kvinno- och ungdomsgrupper som kan dela sina berättelser och mobilisera sig för att motverka våld. 

  • Läger för flickor och pojkar i tonåren. Genom att utbilda den nya generationen om könsroller, kroppsmedvetenhet, lagar och rättigheter, skapas förutsättningar för en hållbar förändring.

  • Spar- och självhjälpsgrupper som skapar tryggare försörjning, så att könsstympning inte blir en källa till inkomst.