Internationellt arbete

Svenska kyrkan grundar sitt internationella arbete i sin identitet som kyrka, som en del av en världsvid gemenskap. Vi tror på en Gud som tar ställning för den som är nedtystad eller lever i en utsatt situation. Vi ser varje människa som helig, med ett okränkbart människovärde. Vi ser människor som rättighetsbärare, inte behövande objekt. Detta präglar allt vårt arbete - vi vill stärka människors egen förmåga och möjlighet att förändra.

Internationellt arbete

När en människas friheter och rättigheter kränks, skadas eller förminskas – då kränks Gud. Jesus stod alltid på de mest utsattas sida. Därför är det alltid en utgångspunkt för kyrkans arbete att försvara människovärdet.

Vi människor får ta emot Guds förlåtelse när vi gjort fel mot någon annan. Det är kärnan i det kristna budskapet om försoning. Därför är det vårt uppdrag som kristna och kyrka att arbeta för fred och försoning över hela världen.

Enligt Bibeln har människor ett särskilt ansvar att förvalta och odla jorden. Därför arbetar Svenska kyrkan för hållbar utveckling i det internationella arbetet.

Kyrkor finns över hela världen. En del av dem är ekonomiskt rika, andra är fattiga på pengar men har kanske i stället ett rikt andligt liv, och ett mycket värdefullt arbete för socialt utsatta.  Svenska kyrkan är en del av den världsvida kyrkan.

Vill du ha volontärsuppdrag i Tierps pastorats internationella arbete?

Svenska kyrkan Tierps pastorat har valt två internationella projekt att stödja specifikt och det är ett projekt som arbetar för att ge barn på Filippinerna mat, husrum och utbildning, samt vår vänförsamling i Svenska kyrkan i Hamburg där vi stödjer församlingens barn och ungdomsarbete.

Internationellt arbete i Tierps pastorat

Internationella gruppens uppgift i Tierps pastorat innebär att genomföra aktiviteter för insamling av medel samt att sprida information om det internationella arbetet. Arbetar med gruppen gör pastoratets diakon och de volontärer som blivit valda till uppgiften. Tierps pastorat avsätter årligen 0,5 - 1% av kyrkoavgiften för internationell mission. Dessutom tillkommer insamlade gåvor och kollekter. Bistånd till olika projekt och ändamål är inte välgörenhet utan internationell diakoni i handling. Det går därför inte heller att förutsäga storleken på framtida bistånd eller vart det riktas.

Nedanstående projekt är aktuella att stödja nu:

Barn ska slippa bo på gatan - P135

Ingen ska behöva leva på gatan. Allra minst barn. I Manilla är hot, våld och sexuella övergrepp vanligt, likaså drogmissbruk. Några av barnen är föräldralösa, andra är försummade eller bortglömda av sina familjer. En del av dem har misshandlats eller utnyttjats sexuellt. Många är missbrukare och sniffar lim. Act Svenska kyrkan stöder lokala organisationer som ger barnen mat, husrum och utbildning.

Den lokala organisationen Bahay Tuluyan ("Tryggt hus") finns på plats för barnen. De erbjuder barnen mat, husrum och utbildning, och barnen får möjlighet att jobba med hantverk. De får lära sig om sina rättigheter, att ta ansvar och att samarbeta i grupp. Barnen får också hjälp att bearbeta sina upplevelser, juridiskt stöd samt hjälp att ta sig ur drogberoende. 

Act Svenska kyrkan stöder också Ecpat Filippinerna, som arbetar mot trafficking av barn och barnpornografi. Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete på Filippinerna här!

Svenska kyrkan i hamburg

Projektet stödjer Svenska kyrkan i Hamburg och deras arbete med barn och ungdomar. Församlingen där utgör en öppen dörr för barn och unga vuxna i Hamburg, läs mer på deras webbplats här.

Vill du delta i vårt Internationella arbete, anmäl ditt intresse här!