Händer på tangentbord med svarta tangenter.
Foto: Kaitlyn Baker/Unsplash

Om du söker jobb hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina personuppgifter i samband med att du skickar in en jobbansökan till oss.

För att Svenska kyrkan Tidaholm ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver Svenska kyrkan Tidaholm behandla dina personuppgifter. Behandlingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att kunna hantera din ansökan.

I de fall medlemskap i Svenska kyrkan eller annat särskilt samfund krävs för anställning (se 34 kap. 7 § kyrkoordningen) kommer Svenska kyrkan Tidaholm att behöva behandla uppgifter om ditt medlemskap. Dessa uppgifter måste du själv lämna in till oss om du vill kunna bli anställd. Behandlingen utförs med stöd av ovan nämnda bestämmelse i kyrkoordningen (för att uppfylla det avtal som kyrkoordningen innebär för medlemmar i Svenska kyrkan) samt med stöd av ett undantag i lag som tillåter att Svenska kyrkan Tidaholm behandlar information om ditt medlemskap inom ramen för Svenska kyrkans verksamhet och organisation. Svenska kyrkan Tidaholm kommer inte att lämna ut uppgift om ditt medlemskap till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Svenska kyrkan Tidaholm kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka uppgifter Svenska kyrkan Tidaholm behandlar beror på vad du skickar in till oss, men i regel handlar det om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt uppgifter om meriter och annat innehåll i CV och/eller personligt brev.

Om du anger referenser kan Svenska kyrkan Tidaholm komma att kontakta dem och därmed hantera de uppgifter som lämnas under det samtalet eller i e-postkommunikationen. Se mer om referenspersoners kontaktuppgifter längre ned på denna sida.

Om du inte får anställning sparas dina ansökningshandlingar i två år för att kunna uppfylla krav i Svenska kyrkans bestämmelser. Om du skickat in en spontanansökan och Svenska kyrkan Tidaholm väljer att inte gå vidare med den för att det inte finns behov av en anställning för tillfället, sparas dina handlingar dock i ett år, såvida du inte begär att de ska raderas innan dess. Ansökningshandlingar från den som har fått tjänsten, respektive från den som har överklagat ett anställningsbeslut, bevaras.

Svenska kyrkan Tidaholm ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Om du inte sökt anställning själv men däremot angivits som referens av en annan sökande, behandlar Svenska kyrkan Tidaholm dina personuppgifter i den personens anställningsärende. De uppgifter Svenska kyrkan Tidaholm behandlar om dig är vanligtvis namn, funktion och någon form av kontaktuppgift som vi använder för att kontakta dig i ärendet i syfte. Svenska kyrkan Tidaholm utför behandlingen på basis av vårt berättigade intresse att utreda den sökandes lämplighet för positionen ifråga. Du kan invända mot behandlingen genom att kontakta oss på tidaholms.pastorat@svenskakyrkan.se. Dina uppgifter sparas i max två år om den sökande ej anställs och inte överklagar beslutet. I andra fall bevaras dina uppgifter i ansökningshandlingarna för historiska arkivändamål i enlighet med lagen om Svenska kyrkan.

En hand som pekar med fingret på en epostikon.

Om du skickar e-post till Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan behandlar personuppgifter för e-postmeddelanden.

En mobil, en pratbubbla och ett kuvert mot en blå bakgrund.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.