En mobil, en pratbubbla och ett kuvert mot en blå bakgrund.
Foto: New Normal

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Respekten för varje människas integritet är en del av vår identitet som kyrka. Vi vill vårda det förtroende som du som medlem, anställd, förtroendevald och ideell medarbetare ger oss genom att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi hanterar dem. Vi skyddar den information som du anförtror oss med samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt dataskyddsförordningen t.ex. rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
  • inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Behandling som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

För mer information kan du läsa nedan eller höra av dig till expeditionen, mejl: tidaholms.pastorat@svenskakyrkan.se

En vit dopklänning med rosa rosett hänger på en metallgrind i kyrkan.

Om ditt barn ska döpas hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina och ditt barns personuppgifter i samband med dop.

Om du ska döpas hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter i samband med dop.

En konfirmand har ett halsband med ett kors runt halsen.

Inför och under konfirmation

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar era personuppgifter i samband med konfirmation

En hand som håller i ett litet träkors. I bakgrunden två personer som går iväg.

Om du är medlem i Svenska kyrkan

Om hur Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter för dig som medlem.

En kyrksal med en vit kista med rosa rosor på locket står till vänster i bild. På andra sidan om kistan står en präst i liturgiska kläder och med nerböjt huvud. I förgrunden syns delar av kyrkbänkar i trä.

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter i samband med begravningsgudstjänst.

Två guldiga vigselringar på ett dekorerat bord.

Om ni ska gifta er hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter om er i samband med vigsel.

Om du bokar en av Svenska kyrkan Tidaholms lokaler

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina personuppgifter i samband med lokalbokning

Händer på tangentbord med svarta tangenter.

Om du söker jobb hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina personuppgifter i samband med att du skickar in en jobbansökan till oss.

En telefon med Swishappen öppnad.

Om du använder Swish för betalning

Hur Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter i samband med betalning via Swish.

Om du är med i en grupp för vuxna

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina uppgifter när du är med i vuxenverksamhet.

En grupp med barn som går längst vägen tillsammans med två vuxna. Barnen har olika färger på sina jackor och solen skiner. I bakgrunden syns ett stort gult hus som barnen och de vuxna rör sig mot.

Om ditt barn är med i en barn- och ungdomsgrupp

Hur Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter för dig och ditt barn som är med i verksamhet för barn och ungdomar.

Ett par glasögon, papper och penna ligger på bordet bredvid några stearinljus.

Om du anmäler dig till en kurs hos Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina personuppgifter vid anmälan till en kurs.

Vid övrig myndighetskontakt med begravningsverksamheten

Det är Svenska kyrkan Tidaholm som anordnar och håller allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom Svenska kyrkan Tidaholms geografiska förvaltningsområde, även för avlidna som inte var medlemmar i Svenska kyrkan.

En liten skylt som gått sönder står vid en gravsten.

Om du är gravrättsinnehavare eller -intressent

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar personuppgifter om dig som gravrättsinnehavare eller -intressent när det gäller gravrätt och gravskötsel.

En fotograf som täcker ansiktet med kameran.

Om du finns med i bild- och filmmaterial

Hur Svenska kyrkan Tidaholm hanterar personuppgifter i film- och bildmaterial.

En smartphone på ett skrivbord, med sociala medier-appar på skärmen.

Om du interagerar med Svenska kyrkan Tidaholm på sociala medier

Hur och varför Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter i sociala medier.

En hand som pekar med fingret på en epostikon.

Om du skickar e-post till Svenska kyrkan Tidaholm

Hur och varför Svenska kyrkan behandlar personuppgifter för e-postmeddelanden.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Erika Malmberg
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.