En fotograf som täcker ansiktet med kameran.
Foto: Ailbhe Flynn/Unsplash.com

Om du finns med i bild- och filmmaterial

Hur Svenska kyrkan Tidaholm hanterar personuppgifter i film- och bildmaterial.

Svenska kyrkan Tidaholm tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet. Syftet med detta är att visa upp den verksamhet som Svenska kyrkan Tidaholm bedriver samt för att bevara bild- och filmmaterialet för arkivändamål och framtida forskning.

Vi strävar alltid efter att inhämta godkännande (samtycke) från de personer som går att identifiera i bild- och filmmaterial innan vi använder sådant material i vår kommunikation. Godkännande inhämtas vanligtvis skriftligen via blanketter men kan även inhämtas muntligen. Har du en gång lämnat ditt godkännande kan du när som helst ta tillbaka det, men det påverkar inte eventuell publicering som redan är gjord med ditt godkännande.

Svenska kyrkan Tidaholms hemsida, www.svenskakyrkan.se/tidaholm, har utgivningsbevis och ansvarig utgivare. Detsamma gäller församlingstidningen Kyrkfönstret. Detta innebär att det som Svenska kyrkan Tidaholm publicerar där lyder under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessa går före dataskyddsförordningens regler om samtycke. Detsamma kan gälla även utan utgivningsbevis om publiceringen sker med journalistiska ändamål. Självfallet tar Svenska kyrkan Tidaholm ändå alltid vederbörlig hänsyn till personers integritet och kommer inte att publicera personuppgifter som kan upplevas som intrång i den personliga integriteten.

Observera att bild- och filmmaterial kan komma att bevaras för arkivändamål av allmänt intresse och att vi omfattas av en inomkyrklig offentlighetsprincip som innebär att vi kan vara skyldiga att lämna ut uppgifter till allmänheten.

Svenska kyrkan Tidaholm ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om era rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Där hittar ni även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

GDPR - om personuppgifter

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.