Om du är med i en grupp för vuxna

Hur och varför Svenska kyrkan Tidaholm behandlar dina uppgifter när du är med i vuxenverksamhet.

Svenska kyrkan Tidaholm behöver behandla dina (och i vissa fall en anhörigs) personuppgifter för att du ska kunna delta i vår grupp.

Svenska kyrkan Tidaholm behöver dina personuppgifter på följande grunder:

  • Om ett grupptillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är relevant för ditt deltagande i verksamheten behöver Svenska kyrkan Tidaholm kunna kontakta dig. Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig.
  • Svenska kyrkan Tidaholm behöver skicka vissa av dina personuppgifter till Sensus studieförbund för att kunna få bidrag för ditt deltagande i gruppen (enligt förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen). Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig.
  • Svenska kyrkan Tidaholm sammanställer alla gruppmedlemmars namn och kontaktuppgifter i en lista som lämnas ut till varje medlem. Behandlingen utförs med stöd av gruppmedlemmarnas berättigade intresse av att kunna kontakta varandra inom ramen för gruppverksamheten.
  • Svenska kyrkan Tidaholm tar ofta foton och filmer i verksamheterna och kan därför komma att publicera sådant material där du finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om hur Svenska kyrkan Tidaholm hanterar bild- och filmmaterial på hemsidan.

 För att Svenska kyrkan Tidaholm ska kunna hantera ditt deltagande i gruppen samt löpande kommunicera med dig, är det viktigt att du lämnar in rätt uppgifter till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter till Svenska kyrkan Tidaholm kan avtalet med dig inte ingås och du kan inte delta i gruppen.

Svenska kyrkan Tidaholm kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos Svenska kyrkan Tidaholm. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan Tidaholm kan komma att spara kontaktuppgifter till någon anhörig till dig som gruppmedlem. Behandlingen utförs med stöd av berättigade intresse av att veta vem som ska kontakta om något händer dig när du vistas i Svenska kyrkan Tidaholms verksamhet.

När du anmäler dig till en grupp hos Svenska kyrkan Tidaholm lämnar du också in personuppgifter om dig. Detta görs vanligen på en blankett eller i annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För dig som deltagare rör det sig vanligtvis om namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Personnummer samlas in för att Svenska kyrkan Tidaholm ska kunna få bidrag från Sensus studieförbund. Under din tid i gruppen kan vi även komma att behandla foton och filmer där du finns med.

För din anhörige rör det sig vanligtvis om namn, relation och telefonnummer.

Alla personuppgifter sparas hos Svenska kyrkan Tidaholm under tiden du deltar i vår verksamhet. Vid terminsstart uppdaterar Svenska kyrkan Tidaholm dina personuppgifter och kasserar inaktuella blanketter med personuppgifter.

Svenska kyrkan Tidaholm ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.

Någon sitter vid ett skrivbord bakom en datorskärm och knappar på ett tangentbord.

Information om personuppgifter - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt i många hundra år och det kommer vi att fortsätta att göra. Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

En fotograf som täcker ansiktet med kameran.

Om du finns med i bild- och filmmaterial

Hur Svenska kyrkan Tidaholm hanterar personuppgifter i film- och bildmaterial.

Bild ovanifrån på en dator, en kaffekopp, en hand som håller i en penna och en skrivbok.

Så behandlar Svenska kyrkan dina personuppgifter

Här får du veta var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Du får också veta vart du ska vända dig om du har frågor kring Svenska kyrkans hantering av personuppgifter.