Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Vad handlar dopet om?

Dopets välsignelse påminner oss om att vi är sedda och älskade.

Gud har omsorg om alla människor, men i dopet sägs det extra tydligt och personligt. Vid dopet nämner prästen den som döps högt och tydligt vid dess namn. Därefter framför prästen ett löfte från Gud, om att vad som än händer i livet, kommer Gud alltid att ha omsorg om personen. 
Dopet är glädjefyllt, en tradition som ofta bjuder in till gemenskap med nära och kära. Men glädjen är förstås lika stor när ett dop firas i enkelhet. Oavsett hur du vill ha dopdagen, står personen som döps, och den människans liv, i centrum.

Genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och i den församling man bor i. Den döpte blir också en del i den världsvida kristna gemenskapen.

På Svenska kyrkans nationella hemsida kan du läsa mer om vad dop enligt Svenska kyrkans ordning innebär.