Foto: Malin Wrigstad/Ikon

Act Svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella arbete och engagemang

Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor i deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa. Vid de återkommande insamlingskampanjerna synliggörs viktiga frågor för en rättvis värld. Arbetet handlar både om att samla in pengar, att engagera och skapa opinion i Sverige samt att andra delar av den kristna kyrkan berikar kyrkan i Sverige.
I tider när det talas om ”vi” och ”dom” är det viktigt att hålla fram församlingen som en del av den världsvida kyrkan. Som kristna har vi ansvar för varandra, var vi än befinner oss och för hela Guds skapelse.

Varje år avsätter Sunnersbergs församling en procent av församlingens medlemsavgifter till internationellt arbete inom Svenska kyrkan.
Församlingens tre ”spjutspetsar” är Bukobahjälpen, Svenska kyrkan i utlandet och Act Svenska kyrkan.

Läs mer på Svenska kyrkans hemsida om hur du kan engagera dig! 

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer och ge en gåva