Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Svenska kyrkans internationella arbete

Svenska kyrkan kämpar för att stärka människor i deras kamp för mat, försörjning, trygghet, utbildning och hälsa. Vid de återkommande insamlingskampanjerna synliggörs viktiga frågor för en rättvis värld. Arbetet handlar både om att samla in pengar, att engagera och skapa opinion i Sverige samt att andra delar av den kristna kyrkan berikar kyrkan i Sverige.
I tider när det talas om ”vi” och ”dom” är det viktigt att hålla fram församlingen som en del av den världsvida kyrkan. Som kristna har vi ansvar för varandra, var vi än befinner oss och för hela Guds skapelse.

Varje år avsätter Sunnersbergs församling en procent av församlingens medlemsavgifter till internationellt arbete inom Svenska kyrkan.
Församlingens tre ”spjutspetsar” är Bukobahjälpen, Svenska kyrkan i utlandet och Svenska kyrkans internationella arbete.

Läs mer här om Svenska kyrkans internationella arbete

Läs mer på Svenska kyrkans hemsida om hur du kan engagera dig!