Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Svenska kyrkan i utlandet

Svenska kyrkan i utlandet, (tidigare ofta kallad SKUT), har församlingar på drygt 40 orter. Utlandskyrkan finns för dig på ytterligare ett hundratal platser runt om i världen.
Idag reser vi svenskar mer än någonsin. Vi gör 20 miljoner utlandsresor varje år. Över 600 000 svenskar bor utomlands.
Svenska kyrkan utomlands finns för dig när du är turist, utbytesstudent, au-pair, arbetar i ett svenskt företag utomlands eller av andra skäl bor eller arbetar utomlands kortare eller längre tid. 

Läs mer om Svenska kyrkan i utlandet på Svenska kyrkans hemsida