Foto: Kerstin Larsson

Diakoni - samtal och stöd

Kyrkornas gemensamma sociala kassa och Sjukhuskyrka.

Behöver du någon att tala med?

Att få sätta ord på sina tankar och att någon ”bara” lyssnar, är ett djupt mänskligt behov. Men det är inte alltid vi har någon att prata eller fundera tillsammans med.  

Sunnersbergs församlings präster och diakoniassistenter finns för din skull och kommer gärna och besöker dig! De har tystnadsplikt, livserfarenhet och tid att sitta ner och samtala. 
Kanske vill du dela med dig av din berättelse om ditt liv och hur din vardag ser ut. Ingenting är för stort eller för litet.
Om du vill kan vi också be, fira nattvard eller bara dela tystnaden.
Det kostar ingenting att anlita oss.

Fler samtalstjänster
På Svenska kyrkans hemsida hittar du kontaktuppgifter till Jourhavande präst, Kyrkans jourtjänst samt information om kyrkans själavård på fängelser, inom Försvarsmakten och om Sjukhuskyrkan.

Sjukhuskyrkan i Lidköping
På Lidköpings församlings hemsida finns information om Sjukhuskyrkan i Lidköping

Kyrkornas gemensamma sociala kassa
Svenska kyrkan (däribland Sunnersbergs församling), Missionskyrkan och Pingstkyrkan i Lidköping har tillsammans en kassa som erbjuder stöd till människor i Lidköping som befinner sig i en utsatt situation. 
Läs mer om sociala kassan här