Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Fadder eller gudförälder

Ett viktigt förtroende

FADDER FÖR ETT BARN
Att bli tillfrågad om att bli fadder är fint, stort och speciellt. Det är ett viktigt förtroende, för faddern får en särskild relation till barnet som döps. Som förälder kan det kännas bra att det finns en annan person som bryr sig om och ber för barnet.
Under dopet medverkar ofta faddern, till exempel genom att läsa en text, be en bön, tända dopljuset eller bära fram barnet.

FADDER FÖR UNGA ELLER VUXNA
Du som är ung eller vuxen kan också välja en fadder inför ditt dop – en person som du kan tala med om kristen tro och ditt liv. 

FADDERN MÅSTE VARA DÖPT
Det finns bara en regel för att kunna bli fadder: du måste själv vara döpt i en kristen kyrka. Har du frågor om detta, så kontakta din församling.

GUDMOR, GUDFAR OCH GUDBARN
Fadder, gudfar, gudmor eller gudförälder är ord för samma sak. Ofta säger vi också att vi har ”ett gudbarn”, snarare än ett fadderbarn. Det sistnämnda kan blandas ihop med att hjälpa ett barn i ett annat land genom att skicka pengar.

FADDERBEVIS
Som ett minne och en påminnelse om dopet får du som fadder ett fadderbevis.

På Svenska kyrkans gemensamma webb kan du läsa mer om vad det innebär att vara fadder