Foto: Kerstin Larsson

Samling efter dopet?

Församlingen har flera lokaler att låna ut

Behöver ni en större lokal för en eftersamling har vi tre alternativ för detta:
1. Kyrkans gård-Lockörn 
2. Kyrkskolan intill Sunnersbergs kyrka
3. församlingshemmet vid Otterstads kyrka

Här hittar du mer info om lokalerna
Lokalen är gratis för den som är medlem i Sunnersbergs församling.