Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Lokaler att hyra

I samband med dop och begravning upplåts samlingslokaler utan kostnad för församlingsmedlem, under förutsättning att lokalerna inte är bokade för annan församlingsverksamhet.

De lokaler som kan hyras är:

KYRKSKOLAN SUNNERSBERG
Kyrkskolan (se bild ovan) byggdes 1902 och fungerade som skola fram till slutet på 1970-talet. Sedan 1980 fungerar den som församlingshem.
Plats finns för 50 personer.
Fullt utrustat kök med stordiskmaskin. 
Rullsstolsramp finns. 
Kostnadsexempel för Stora salen + kök
Kväll/ett par timmar: 500 kronor
Hel dag/dygn: 600 kronor

 

Bild: Kerstin Larsson

KYRKANS GÅRD-LOCKÖRN
Kyrka och samlingssalar byggda i början av 1990-talet.
Plats för 20-100 personer
Fullt utrustat kök med stordiskmaskin.
Kyrkan och övriga lokaler ligger i markplan.
Kostnadsexempel för samlingssal + kök
Kväll/ett par timmar: 400 kronor
Hel dag/dygn: 600 kronor

Bild: Kerstin Larsson

FÖRSAMLINGSHEMMET OTTERSTAD
Otterstads församlingshem (på andra sidan vägen vid kyrkan) uppfördes 1937.
Under renoveringen 2013-2014 tillkom de stora fönstren och altanen på framsidan.
Plats finns för 100 personer. Fullt utrustat kök med stordiskmaskin. 
Rullsstolsramp finns. 
Kostnadsexempel för Lilla salen + kök
Kväll/ett par timmar: 400 kronor (+ även Stora salen 600 kr)
Hel dag/dygn: 500 kronor (+ även Stora salen 1 000 kr)