Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Nu är resultatet för Kyrkovalet 2021 klart

Den slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2021 visar på ett valdeltagande på 18,4 % till kyrkomötet, vilket är det näst högsta sedan 1930-talet. Med 900 753 avgivna röster är det även det näst högsta antalet röstande i ett kyrkoval. 

I Sunnersbergs församling röstade 802 personer. Valdeltagandet hamnar på 19,21 %, en liten minskning sedan 2017 då procenttalet var 19,71.
Nonineringsgruppen ”Arbetarepartiet - Socialdemokraterna” fick 27,4 % av rösterna och ”Samling för Sunnersbergs församling” fick 72,6 %.

KYRKOFULLMÄKTIGE
Här kan du se det slutliga resultatet för kyrkofullmäktige i Sunnersbergs församling 
Läs mer på Svenska kyrkans kyrkovalssidor

Här är ledamöterna i det nya kyrkofullmäktige:
1. Sara Roland Samling för Sunnersbergs församling
2. Sören Pettersson Samling för Sunnersbergs församling
3. Eva Ingebäck Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
4. Monika Andersson Samling för Sunnersbergs församling
5. Kenneth Svensson Samling för Sunnersbergs församling
6. Anders Olsson Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
7. Stig Åke Andersson Samling för Sunnersbergs församling
8. Ingemar Sixtensson Samling för Sunnersbergs församling
9. Hanna Hjalmarsson Bohrén Samling för Sunnersbergs församling
10. Helene Nylund Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
11. Anne Fortea Samling för Sunnersbergs församling
12. Johan Sundström Samling för Sunnersbergs församling
13. Kjell-Åke Ingebäck Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
14. Matilda Andin Samling för Sunnersbergs församling
15. Henrik Fredricson Samling för Sunnersbergs församling
16. Maria Rasmussen Samling för Sunnersbergs församling
17. Ann-Kristin Johansson Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
18. Bengt Carlsson Vester Samling för Sunnersbergs församling
19. Sara Bobeck Samling för Sunnersbergs församling