Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Resultatet för Kyrkovalet 2021

Den slutgiltiga röstsammanräkningen för kyrkovalet 2021 visar på ett valdeltagande på 18,4 % till kyrkomötet, vilket är det näst högsta sedan 1930-talet. Med 900 753 avgivna röster är det även det näst högsta antalet röstande i ett kyrkoval. 

I Sunnersbergs församling röstade 802 personer. Valdeltagandet hamnar på 19,21 %, en liten minskning sedan 2017 då procenttalet var 19,71.
Nomineringsgruppen ”Arbetarepartiet - Socialdemokraterna” fick 27,4 % av rösterna och ”Samling för Sunnersbergs församling” fick 72,6 %.

Församlingens nyvalda fullmäktige består av nitton ledamöter som den 9 november möttes för att utse en valberedning.  En av beredningens uppgifter är att föreslå kandidater till församlingens kyrkoråd för kommande mandatperiod.  
Den 20 december tas beslut om ledamöter till kyrkorådet, som består av tio ledamöter och åtta ersättare. 

KYRKOFULLMÄKTIGE
Här kan du se det slutliga resultatet för kyrkofullmäktige i Sunnersbergs församling 
Läs mer på Svenska kyrkans kyrkovalssidor

Här är ledamöterna i det nya kyrkofullmäktige:
1. Sara Roland Samling för Sunnersbergs församling
2. Sören Pettersson Samling för Sunnersbergs församling
3. Eva Ingebäck Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
4. Monika Andersson Samling för Sunnersbergs församling
5. Kenneth Svensson Samling för Sunnersbergs församling
6. Anders Olsson Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
7. Stig Åke Andersson Samling för Sunnersbergs församling
8. Ingemar Sixtensson Samling för Sunnersbergs församling
9. Hanna Hjalmarsson Bohrén Samling för Sunnersbergs församling
10. Helene Nylund Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
11. Anne Fortea Samling för Sunnersbergs församling
12. Johan Sundström Samling för Sunnersbergs församling
13. Kjell-Åke Ingebäck Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
14. Matilda Andin Samling för Sunnersbergs församling
15. Henrik Fredricson Samling för Sunnersbergs församling
16. Maria Rasmussen Samling för Sunnersbergs församling
17. Ann-Kristin Johansson Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
18. Bengt Carlsson Vester Samling för Sunnersbergs församling
19. Sara Bobeck Samling för Sunnersbergs församling