Foto: Gustaf Helsing/Ikon

Därför firar vi Askonsdag

Efter fastlagens tre dagar av fest och förberedelser, som avslutas på fettisdagen, inleds fastan före påsk. Fastans första dag kallas askonsdagen.
Välkommen till askonsdagsmässa 19.30 på Kyrkans gård-Lockörn!

Läs mer på Svenska kyrkans nationella hemsida