Martin Modéus vald till ny ärkebiskop för Svenska kyrkan

Nyhet Publicerad

Biskop Martin fick 59 procent av rösterna i dagens ärkebiskopsval. Därmed blir han ny ärkebiskop i Svenska kyrkan efter Antje Jackelén som går i pension den 30 oktober. Martin Modéus tas emot som ny ärkebiskop den 4 december. 

Martin Modéus blir Svenska kyrkans 71:a ärkebiskop i en obruten kedja sedan den förste ärkebiskopen Stephanus år 1164. Martin är i dag biskop i Linköpings stift.

Biskop Johan är fortsatt glad och hälsar:
- Stort och varmt grattis till biskop Martin.
Jag ser fram emot att få spela i ditt biskopslag med dig som teamledare och coach!

- Stort och varmt grattis till biskop Martin. Jag ser fram emot att få spela i ditt biskopslag med dig som teamledare och coach, hälsar biskop Johan.

- Strängnäs stift är inget tröstpris precis. Jag säger som pigan Lina i Lönneberga ”Strängnäs stift - det är mitt liv det se”. Nu blir det fortsatt fullt fokus på livet här och stiftet runt. Och det viktiga lagarbetet tillsammans med Antje och därefter Martin i biskopsmötet, säger biskop Johan.

Läs mer om biskop Martin på Linköpings stifts webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/biskop-martin-modeus

Resultatet i ärkebiskopsvalet
59 %, biskop Martin  i Linköpings stift
41 %, biskop Johan i Strängnäs stift

Resultatet är preliminärt. Den slutliga sammanräkningen presenteras den 16 juni på Svenska kyrkans webbplats. Därefter går resultatet att överklaga i en vecka.

Så går ärkebiskopsskiftet till

Ärkebiskop Antje Jackelén lägger ner staven i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 30 oktober. Fram till dess är hon i full tjänst.

Ny ärkebiskop tas emot i en tv-sänd gudstjänst i Uppsala domkyrka den 4 december.

Under perioden mellan stavnedläggning och mottagande av ny ärkebiskop tar andra biskopar hand om huvuddelen av ärkebiskopens uppgifter. Detta regleras i Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen och handlar bland annat om rollerna som ordförande i kyrkostyrelsen och kyrkomötets läronämnd, och om att ersätta ärkebiskopens roll i biskopsmötet.

Ärkebiskopens uppgifter i Uppsala stift tas omhand av biskopen i Uppsala stift, förutom i domkapitlet där det finns en utsedd ersättare.

Ärkebiskopens uppdrag
Ärkebiskopen är Svenska kyrkans främsta företrädare i Sverige och i internationella sammanhang. Ärkebiskopen är inte överordnad de övriga biskoparna, men till uppgifterna hör att sammankalla och leda biskopsmötet, som är biskoparnas gemensamma samråd.

Läs mer om ärkebiskopens arbetsuppgifter.

De röstar i ärkebiskopsvalet
Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i stiftsstyrelser och domkapitel i Svenska kyrkans tretton stift.

Eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift röstar också diakoner och präster som har en tjänst i Uppsala stift, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet delas dessa röster med tio. Totalt är 876 personer röstberättigade i ärkebiskopsvalet 2022.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsval-2022