Laddstationer för elfordon en del av kyrkans klimatarbete

Elbilar eller laddhybrider är ett bra alternativ för den som vill köra klimatsmart och ekonomiskt. År 2030 beräknas det finnas 2,5 miljoner laddbara bilar i Sverige. För att säkra en trygg och effektiv fordonsladdning i framtiden har har vi ett ramavtal för laddstationer med Elektroskandia sedan 2019 och under vintern 2021 även ytterligare ramavtal med eways och CaCharge.

Information från genomförda webbinarium om att installera laddpunkter

Både under 2022 och 2021 har ett flertal webbinarier erbjudits via stiftet med fokus på praktisk vägledning, pågående klimatprojekt, ekonomi och lagstiftning kring laddpunkter. Utbildningarna gjordes i stiftssamverkan inom ramen för pågående projekt inom ramen för Färdplan för klimatet.

Vill du ta del av information och material, kontakta Kristina Segerström.

Vad gäller kring laddpunkter enligt lag?

För Svenska kyrkan är följande att beakta utifrån gällande lag (implementering av EU-direktiv i plan- och bygglagen);

  • För uppvärmda byggnader med fler än 10 p-platser i byggnaden eller på tomten ska det vid nybyggnad eller totalrenovering finnas minst en laddpunkt och en femtedel av platserna ska vara förberedda för laddning (ha ledningsinfrastruktur). Gäller sedan 2020-05-15.
  • Från och med den 1 januari 2025 gäller retroaktivt för uppvärmda byggnader, med 10 eller fler p-platser i byggnaden eller på tomten, att minst en laddpunkt ska finnas (obs, andra krav gäller för flerbostadsfastigheter) samt att laddinfrastruktur ska dras/förbereds till minst 20 % av parkeringsplatserna.​
  • För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.

Läs mer via Boverkets hemsida.​

Här nedan en kort introduktionsfilm samt två exempel på färdiga referensinstallationer inom Svenska kyrkan.  

Du kan också läsa mer om nedanstående referensinstallationer i Huddinge och Linköping i Elektroskandias kundtidning Volt.

Icke-publik laddstation – Internt bruk

Denna paketlösning lämpar sig för icke-publika miljöer med fordonsladdning vid Svenska kyrkans arbetsplatser och parkeringar, exempelvis för egna fordon. Du kan enkelt styra vilka som kan använda tjänsten med hjälp av RFID-brickor. Denna laddstation är en smart lösning som är enkel att använda och installera men som inte omfattar betaltjänster, service eller statistik. Ramavtalet omfattar produkter till komplett laddstation, ej installationsarbeten.
Naturvårdsverket erbjuder för närvarande ett bidrag för icke-publika laddstationer på upp till 50 procent, eller maximalt 15 000 kronor per laddpunkt, läs mer i ruta till höger.
Ladda ner produktinformation med exempel på prisuppgift 

Referensanläggning vid Linköpings stiftskansli, installerad maj 2020.
Kontaktperson: Steve Nyström, energi- och fastighetshandläggare tel 013-24 26 94
e-post: steve.nystrom@svenskakyrkan.se

Publik laddstation – Externt bruk

En publik laddstation är öppen för alla och passar de miljöer och parkeringar där man vill att allmänheten ska kunna ladda. Det publika alternativet omfattar både laddstation och betallösning.
Produkterna garanterar en säker, effektiv och hållbar fordonsladdning. Betallösningen är enkel och användarvänlig och styrs med en App kopplad till Swish eller kreditkort. Beställaren inom Svenska kyrkan bestämmer själv priset för tjänsten. Laddstationen konfigureras för betallösning och uppkoppling på fabrik. Självklart omfattar ramavtalet  kundservice, support och statistik, dock ej installation
Naturvårdsverket erbjuder bidrag för publika laddstationer med upp till 50 procent av investeringskostnaden, läs mer via länk i ruta till höger.
Ladda ner produktinformation med exempel på prisuppgift

Referensanläggningar vid Huddinge och Vårby gårds kyrkor i Stockholms stift, installerade maj 2019. 

Ladda elbilen
Nu är laddstolparna invigda
Kontaktperson: Therese Törnros, t.f. administrativ chef Huddinge pastorat, tel 08-588 697 13
e-post: therese.tornros@svenskakyrkan.se

​​Flera ramavtal

Det finns numera ytterligare två nationella ramavtal för fordonsladdning. Ramavtalen med eways och CaCharge nås via Samverkande inköp.

Elektroskandia

Elektroskandia är Sveriges största Elgrossist med över 35 000 lagerlagda produkter i centrallagret i Örebro. I 49 butiker och via en webb-butik beställs och levereras gods över hela landet till nästa dag. Elektroskandia erbjuder ett komplett sortiment inom E-mobility och samarbetar med alla ledande laddstationstill-verkare.