Församlingar kan HBTQI-märkas med Regnbågsnyckeln

Regnbågsnyckeln är en processmodell som syftar till att ge församlingen kompetens kring inkludering och HBTQI, så att församlingen kan bli en mer inkluderande plats för HBTQI-personer och andra.

Vad är Regnbågsnyckeln?

Regnbågsnyckeln är en märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått en processmodell för en mer inkluderande kyrka och har viljan att aktivt arbeta för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete samt reflektion och leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen
Regnbågsnyckeln.

Alla arbetsplatser inom Svenska kyrkan bör sträva efter att bli hbtq-certifierade. Det bestämdes på Kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ, år 2013.

Processmodellen Regnbågsnyckeln har utarbetats av ekumeniska gruppen för kristna HBTQI-personer, EKHO i samverkan med Växjö stift och studieförbundet Sensus. Församlingar som vill bli märkta med Regnbågsnyckeln jobbar med utbildningar och studiecirklar kring boken ”Så att jag kan komma in” av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl.

Regnbågsnyckelns avsikt är att ge trygghet för HBTQI-personer i församlingar. I församling som tilldelats HBTQI-märkningen Regnbågsnyckeln har medarbetare och förtroendevalda genomgått hela processmodellens alla steg. Efter processen förväntas församlingen ha kompetens kring inkludering och HBTQI och bli en mer inkluderande församling för HBTQI-personer och andra.

Här finns en pdf-folder med mer info om Regnbågsnyckeln

Läs mer om Regnbågsnyckeln på Svenska kyrkans intranät

Hur kan vi som församling sätta igång processen med Regnbågsnyckeln? 

  1. Beslutet att påbörja Regnbågsnyckelprocessen behöver fattas i kyrkorådet/församlingsrådet. Vill ni som beslutsunderlag veta mer om processens innehåll och vad den innebär, klicka här https://internwww.svenskakyrkan.se/verksamhet/hbtq-kompetens/regnbagsnyckeln---ett-processverktyg eller kontakta johanna.linder@svenskakyrkan.se eller sara.bjork@sensus.se
  2. När beslutet är fattat i kyrkoråd/församlingsråd, ladda ner intresseanmälan som du hittar här file:///C:/Users/Sensus/Downloads/Anm%C3%A4lningsblankett_20171219%20(1).pdf , fyll i den och skicka in till styrgruppen för Regnbågsnyckeln: Anna-Karin Caspersson, Styrgruppen för Regnbågsnyckeln, Riksförbundet EKHO, e-post anna-karin@ekho.se
  3. Avvakta svar från styrgruppen. När svar kommer får ni veta vem som kommer att vara processledare för just er process.
  4. Beställ nödvändigt startpaket och material här: https://webbshop.svenskakyrkan.se/regnb%C3%A5gsnyckeln-startpaket-3 och https://webbshop.svenskakyrkan.se/s%C3%A5-att-jag-kan-komma-in-regnb%C3%A5gsnyckeln-2
  5. Boka ett möte med utsedd processledare för att upprätta en tidsplan för processen.

Är din församling intresserad av Regnbågsnyckeln?

Kontaktpersoner Regnbågsnyckeln i Stockholms stift:

johanna.linder@svenskakyrkan.se 072-450 33 71

Processledare Regnbågsnyckeln (Sensus Stockholm):
sara.bjork@sensus.se 072-147 20 24

Kyrkans Familjerådgivning först ut med Regnbågsnyckeln

Kyrkans familjerådgivning i Stockholm stift har, genom utbildning och samtal, reflektion ökat medvetenheten om sig själva och de synliga och osynliga normer som de bär på. För detta arbete tilldelades de Regnbågsnyckeln.

Flemingsbergs församling fick Regnbågsnyckeln

Flemingsbergs församling är den första i Stockholms stift som har tilldelats denna hbtq-märkning efter att ha genomgått processmodellen, med målet en mer inkluderande kyrka.