Regnbågsnyckeln till Flemingsberg

Svenska kyrkan i Flemingsberg är den första församlingen i Stockholms stift som tilldelats hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln. Nyckeln överlämnades i samband med högmässan söndagen den 23 februari 2020.

Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.

Processen består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln.

Som grund för processen används boken Så att jag kan komma in skriven av Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl och utgiven av Riksförbundet EKHO. Regnbågsnyckeln ägs av Riksförbundet EKHO och Sensus studieförbund och är skyddad som varumärke.

nyckeln är vår!

Svenska kyrkan i Flemingsberg är den första församlingen i Stockholms stift som tilldelats hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln. Nyckeln överlämnades i samband med högmässan söndagen den 23 februari 2020.

Varje människa är skapad av Gud, älskad av Gud och har ett värde som inte får ifrågasättas. Vi vill vara en fristad, där varje människa kan känna sig trygg, respekterad och fri oavsett ålder, kulturell bakgrund, etnicitet, tro, könsidentitet, sexuell läggning eller funktionsvariation.

Mångfaldsvision för Flemingsbergs församling

Läs mer här om Regnbågsnyckeln

Läs mer här om Regnbågsnyckelns sex steg, dess historiska bakgrund samt hur församlingar kan utbilda sig:

www.sensus.se/samarbeta/kyrka-och-folkbildning/regnbagsnyckeln
www.ekho.se/regnbagsnyckeln