Vi vill vara en inkluderande kyrka

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en andlig växtplats för alla människor. Därför arbetar vi aktivt med mångfald och öppenhet genom Regnbågsnyckeln.

Svenska kyrkan Hägersten har fått Regnbågsnyckeln

Vi vill vara en inkluderande kyrka där alla människor får plats. Därför arbetar vi aktivt med mångfald och öppenhet. Nu har vi genomgått processmodellen Regnbågsnyckeln. Från och med 2021 är vi Regnbågsnyckeln-märkta.

I Jesu efterföljd vill vi se varje människa så som hen är.

Svenska kyrkan Hägersten

Vad innebär Regnbågsnyckeln?

Processmodellen Regnbågsnyckeln består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion. Allt för att uppnå ett inkluderande förhållningssätt där alla människor får plats. Processmodellen är framtagen av EKHO – en förening för kristna hbtq-personer, samt RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Läs mer om Regnbågsnyckeln på EKHO:s webbplats.

Hur ser vår mångfaldsvision ut?

Under arbetet i processmodellen Regnbågsnyckeln har vi tagit fram en mångfaldsvision.

I Jesu efterföljd vill vi se varje människa så som hen är. I Svenska kyrkan Hägersten är ingen störst eller minst, först eller sist, utan alla är vi ett i Jesus Kristus.

”Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.” 3 Mos 19:2
 
Som kristna har vi vår djupaste identitet i att vi är skapade till Guds avbild. Vi är skapade, älskade, önskade och efterlängtade. Heliga för att Gud är helig. Vi är alla en del av Guds goda skapelse, en återspegling av Guds gränslösa normbrytande kärlek och identitet. Mångfald och ömsesidig relation finns med i själva grunden av vår tro och återspeglas i hela skapelsen.

”Jesus frågade honom: Vad vill du att jag skall göra för dig?” Mark 10:51 

Vi vill att Jesus öppna, icke-dömande och förutsättningslösa fråga ska genomsyra vårt förhållningssätt i mötet med varje människa. Om vi på allvar menar att leva i Jesu efterföljd så innebär det ett erkännande av det okränkbara människovärdet, ett intresse för skapelsen i all dess mångfald och ett oförtröttligt arbete i att värna livet. Vi som kyrka möter människor i olika ålder, med olika kulturella bakgrunder, etnicitet, tro, sexuella läggningar, kön, könsöverskridande identiteter och uttryck, funktionsvariationer och så mycket mer. Mitt ibland oss finns det heliga och vi vill med intresse och respekt möta människors verklighet på ett normkritiskt sätt som både respekterar och går utöver diskrimineringsgrunderna.

Ladda ner Svenska kyrkan Hägerstens mångfaldsvision (PDF)

Läs om HBTQI i Svenska kyrkan

Bli medlem eller volontär

Se mer om Svenska kyrkan Hägersten

Se vår verksamhet

Följ besluten

Hitta medarbetare och kyrkor

Om pressmaterial och personuppgifter