Vi vill vara en inkluderande kyrka

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en andlig växtplats för alla människor. Därför arbetar vi aktivt med mångfald och öppenhet genom Regnbågsnyckeln.

Svenska kyrkan Hägersten har fått Regnbågsnyckeln

Vi vill vara en inkluderande kyrka där alla människor får plats. Därför arbetar vi aktivt med mångfald och öppenhet. Nu har vi genomgått processmodellen Regnbågsnyckeln. Från och med 2021 är vi Regnbågsnyckeln-märkta.

I Jesu efterföljd vill vi se varje människa så som hen är.

Svenska kyrkan Hägersten

Vad innebär Regnbågsnyckeln?

Processmodellen Regnbågsnyckeln består av utbildning, studiecirklar, visionsarbete och reflektion. Allt för att uppnå ett inkluderande förhållningssätt där alla människor får plats. Processmodellen är framtagen av EKHO – en förening för kristna hbtq-personer, samt RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Läs mer om Regnbågsnyckeln på EKHO:s webbplats.

Hur ser vår mångfaldsvision ut?

Under arbetet i processmodellen Regnbågsnyckeln har vi tagit fram en mångfaldsvision.

I Jesu efterföljd vill vi se varje människa så som hen är. I Svenska kyrkan Hägersten är ingen störst eller minst, först eller sist, utan alla är vi ett i Jesus Kristus.

”Ni ska vara heliga, ty jag, Herren, er Gud, är helig.” 3 Mos 19:2
 
Som kristna har vi vår djupaste identitet i att vi är skapade till Guds avbild. Vi är skapade, älskade, önskade och efterlängtade. Heliga för att Gud är helig. Vi är alla en del av Guds goda skapelse, en återspegling av Guds gränslösa normbrytande kärlek och identitet. Mångfald och ömsesidig relation finns med i själva grunden av vår tro och återspeglas i hela skapelsen.

”Jesus frågade honom: Vad vill du att jag skall göra för dig?” Mark 10:51 

Vi vill att Jesus öppna, icke-dömande och förutsättningslösa fråga ska genomsyra vårt förhållningssätt i mötet med varje människa. Om vi på allvar menar att leva i Jesu efterföljd så innebär det ett erkännande av det okränkbara människovärdet, ett intresse för skapelsen i all dess mångfald och ett oförtröttligt arbete i att värna livet. Vi som kyrka möter människor i olika ålder, med olika kulturella bakgrunder, etnicitet, tro, sexuella läggningar, kön, könsöverskridande identiteter och uttryck, funktionsvariationer och så mycket mer. Mitt ibland oss finns det heliga och vi vill med intresse och respekt möta människors verklighet på ett normkritiskt sätt som både respekterar och går utöver diskrimineringsgrunderna.

Ladda ner Svenska kyrkan Hägerstens mångfaldsvision (PDF)

Läs om HBTQ+ i Svenska kyrkan

Kyrkorna på Pride  

Kyrkorna på Pride är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Svenska kyrkans unga, Equmeniakyrkan, Equmenia, EKHO, Sensus och Bilda i Stockholmsområdet och erbjuder ett omfattande program under Stockholm Pride.

Två personer håller upp regnbågsflaggan mot himlen.

Hbtq i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan ska vara en inkluderande kyrka, där hbtq-personer ska känna sig trygga och välkomna. Därför jobbar vi aktivt mot diskriminering och för inkludering.

Regnbågslinjen

Regnbågslinjen är en samtalsjour som är öppen varje torsdag kl 16-21. Volontärerna som svarar är HBTQI-personer som är utvalda och utbildade för att möta dig där du befinner dig.

Bli medlem eller volontär

Bli medlem

Som medlem i Svenska kyrkan bidrar du till ett starkare lokalsamhälle i Hägersten. Du stödjer viktig verksamhet för barn, ungdomar och äldre. Du bidrar också till Svenska kyrkan ute i landet och till livsviktiga insatser internationellt. Fyll i blankett om medlemskap här.

En man från Svenska kyrkan lämnar en matkasse till en äldre dam vid ytterdörren.

Bli volontär

Som volontär i Svenska kyrkan Hägersten bidrar du till ett viktigt arbete för barn, ungdomar och äldre. Lokalt i Hägersten. Du behövs!

Se mer om Svenska kyrkan Hägersten

Vision och mål

Här hittar du Svenska kyrkan Hägerstens vision och mål. Vi vill vara en betydelsefull del av våra medlemmars och församlingsbors liv. Vi tror att kyrkan kan tillföra något viktigt i lokalsamhället och i människors personliga tillvaro.

Vi vill vara en inkluderande kyrka

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en andlig växtplats för alla människor. Därför arbetar vi aktivt med mångfald och öppenhet genom Regnbågsnyckeln. Läs mer här.

Vi arbetar för större hållbarhet

Svenska kyrkans miljöpåverkan ska minska. Vi vill att det ska märkas att andlighet och hållbarhet hör ihop. Läs om hur vi vill bli en klimatsmart församling.

Så här kommunicerar vi

För Svenska kyrkan Hägersten är det viktigt att vi finns nära alla medlemmar och församlingsbor. Även om vi inte träffar dig i kyrkorna. Här kan du se vad vi gör för att möta dig utanför kyrkorna.

Se vår verksamhet

Samtal och stöd

I Svenska kyrkan Hägersten kan du få enskilda samtal med präst, diakon eller med Kyrkans familjerådgivning. Här kan du också få ekonomiska stödsamtal, samt hitta mötesplatser som sorgegrupper.

En svartklädd man står och sjunger på en scen. En kvinna i svart klänning dirigerar.

Konserter, gudstjänster och aktiviteter

I Svenska kyrkan Hägersten kan du gå på konsert, delta i en gudstjänst eller sjunga i kör. Här hittar du också mötesplatser, kulturevenemang och andlig fördjupning.

Barn och familj

Välkommen till uppskattade mötesplatser för både barn och vårdnadshavare. Här kan barn leka med musik, sjunga i kör och dansa, bland mycket annat.

Ungdom och konfirmation

Här hittar du allt du behöver veta om konfirmation. I Svenska kyrkan Hägersten finns konfirmation för dig i åk 8 eller 9, samt gymnasiekonfirmation. Här hittar du också andra aktiviteter, såsom ungdomskväll, efter-skolan-häng och flera körer.

Dop, vigsel och begravning

Här hittar du allt du behöver för att boka dop, vigsel eller begravning.

Kyrkan möter skolan

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en resurs för skolans arbete, lärare, elever och övrig personal. Här kan du läsa hur kyrkan samverkar med skolan.

Följ besluten

Se vad som beslutas i kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Här hittar du mötesprotokoll från kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Se vad våra förtroendevalda beslutar. Följ deras arbete!

Hitta medarbetare och kyrkor

Medarbetare

Här hittar du alla anställda medarbetare. Exempelvis kyrkoherde, distriktschefer, präster och diakoner.

Två äpplen och två clementiner ligger på en blå bok med titeln Kyrkoordning 2021.

Förtroendevalda

I kyrkovalet, vart fjärde år, väljer du som är medlem vilka som ska styra Svenska kyrkan Hägersten. Här hittar du dina förtroendevalda, samt mötesprotokoll från kyrkofullmäktige och kyrkoråd.

Våra kyrkor och Columbariet

Hitta till Uppenbarelsekyrkan, Gröndals kyrka, Mälarhöjdens kyrka och Kvarterskyrkan på kajen. Alla fyra kyrkor tillhör Svenska kyrkan i Hägersten. I Uppenbarelsekyrkan finns också Columbariet.

Columbariet

Columbariet i Uppenbarelsekyrkan är en alternativ begravningsplats för urnor. Det är en vacker plats under kyrkorummet, med konst av Ralph Bergholtz och Randi Fisher. Columbariet är dagligen öppet för besök. Se öppettiderna här.

Om pressmaterial och personuppgifter

I en mässhall håller någon upp en röd badge med texten För allas lika värde.

Pressmaterial

Svenska kyrkan Hägersten vill vara en social mötesplats i lokalsamhället och ett forum för engagemang för medmänniskan. Bland annat genom att bjuda in intressanta föredragshållare och även ta ställning i viktiga frågor.

Arbetsplats Data Kontorsmiljö Skrivbord

Hantering av dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi skyddar den information som du anförtror oss. Här hittar du vår integritetspolicy och kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud.