Fördjupning till herdabrevet

Här samlas litteratur och webblänkar till den som vill fördjupa sig i ämnet tillsammans med biskop Andreas herdabrev "Gud såg att det var gott".

Böcker för vidare läsning

Med alla levande varelser: Hopp och motstånd i klimatkrisens skugga  
− Fredrik Ivarsson och Annika Spalde 

Planetens och kärlekens gränser 
− Eva Katarina Agestam, Mikael Mogren, Sara Wrige m fl 

Sången om livet: om pilgrimsfolket och jordens framtid 
− Harry Månsus 

Människan och den ekologiska väven  
− Bo Brander 

Att finna Gud i en snigel: Om tro, hopp och naturens rättigheter 
− Anna Karin Hammar 

Skapelsens frälsning 
− Per Larsson 

En grönare kyrka: Teologi för klimatnödläge 
− Lena Bergström, Petra Carlsson m fl 

Därför sörjer jorden 
− Peter Halldorf 

Profetisk liturgi: I en tid av överkonsumtion och klimatkris 
− Göran Lindström 

Markens alla träd klappar händer. Verktyg för en grönare predikstol 
− Magdalena Sjöholm 

Gråstensteologi 
− Petra Carlsson