Begravning

Vi tänker inte gärna på det, men döden är en viktig del av livet. Ofta blir bortgången av en nära anhörig lite av en chock för oss. Begravningsgudstjänsten blir då en viktig del i vårt sorgearbete, där vi får hedra och ta farväl av den avlidne.

Bårtäcke på kista
Foto: Leif Gustavsson Wikström

Det är viktigt att få sörja tillsammans och finna tröst i löftet om ett evigt liv. Vid begraningsgudstjänsten, när vi tar farväl, ber vi att Jesus ska ta hand om den avlidne och leda denne vidare fram mot himmelen.

Begravningar avslutas på två olika sätt. Ska kroppen kremeras sker avskedstagandet i kyrkan. Vid jordbegravningar avslutas begravningen med att man går ut till graven, kistan sänks ned i jorden och man tar farväl av den avlidne vid graven.

>   Läs mer om begravning här

 

Begravning kan ske i följande kyrkor

Spånga kyrka tisdag, onsdag & fredag kl 10.30 samt tisdag-fredag kl 13.00

Kista kyrka fredag kl 11.00 samt torsdag-fredag kl 13.00

Bokning av begravning sker helst via begravningsbyrå. Önskemål om begravning av medlemmar i Spånga församling, på andra platser kan ofta tillgodoses, om det sker inom stockholmsområdet.

 

Urnnedsättning

Vid kremering av den avlidne och när det finns en gravplats med gravsten sker nedsättning av urnan en tid efter begravningen. Möjlighet finns att präst kan leda urnnedsättningen. Mer information kan du få av församlingsexpeditionen eller den präst som förrättade begravningen.

Andra kyrkliga traditioner

Tillhör du, eller har rötter i, andra kristna traditioner och vill ha en begravning i annan kyrklig ordning, än i Svenska kyrkans, finns det möjlighet till det. Förutsättningen är att kyrkoherden ger sin tillåtelse i varje enskilt fall.