Begravning

Begravningsgudstjänsten får vara en viktig del i sorgearbetet och vi får möjlighet att ta farväl av den avlidne.

Under begravningsgudstjänsten får vi tillfälle att sörja och visa kärlek och respekt för den döda. Om du vill kan du tacka för vad personen gett dig, eller säga förlåt för saker som inte blivit så bra mellan er.

Genom begravningsgudstjänsten visar vi också respekt för kroppen. Den läggs till vila och prästen lyser frid över den som dött och överlåter henne eller honom i Guds omsorg och kärlek.

Efter gudstjänsten är det vanligt att de som varit där samlas för en stunds gemenskap i församlingslokalen. Det ger tillfälle att prata och dela med sig av minnen från den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.

Om den döda inte var medlem i Svenska kyrkan, kan det ändå vara möjligt att få en kyrklig begravning. Det ska dock inte strida mot den dödas vilja. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döda personen till Gud.  Begravningsgudstjänst erbjuds utan kostnad, om den som avlidit tillhörde Svenska kyrkan. 

>   Läs mer om begravning här

Mer om begravning kan du också läsa i ett häfte som heter Om begravning. Den finns på nio olika språk. Klicka här för att hämta Om begravning 

Begravning kan ske i följande kyrkor

Spånga kyrka tisdag, onsdag & fredag kl 10.30 samt tisdag-fredag kl 13.00

Kista kyrka fredag kl 11.00 samt torsdag-fredag kl 13.00

Bokning av begravning sker helst via begravningsbyrå. Önskemål om begravning av medlemmar i Spånga-Kista församling, på andra platser kan ofta tillgodoses, om det sker inom stockholmsområdet.

Urnnedsättning

Vid kremering av den avlidne och när det finns en gravplats med gravsten sker nedsättning av urnan en tid efter begravningen. Möjlighet finns att präst kan leda urnnedsättningen. Mer information kan du få av församlingsexpeditionen eller den präst som förrättade begravningen.

Andra kyrkliga traditioner

Tillhör du, eller har rötter i, andra kristna traditioner och vill ha en begravning i annan kyrklig ordning, än i Svenska kyrkans, finns det möjlighet till det. Förutsättningen är att kyrkoherden ger sin tillåtelse i varje enskilt fall.