Stöd till riskgrupper

Svenska kyrkan är en av fem organisationer som har blivit tillfrågade av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att hjälpa grupper som är extra utsatta vid smitta av coronaviruset. Diakonin i Sollentuna är nu rustad för att svara upp på förfrågan från kommunen om att hjälpa människor över 70 år att få hem matvaror och nödvändiga mediciner.

Om du behöver hjälp, eller om du känner någon som behöver hjälp eller skulle vilja ha ett telefonsamtal, så hör av dig till oss på telefon 08-505 513 00 och be att få tala med en diakon.

Diakoner, präster och volontärer har kontakt med många äldre och isolerade i Sollentuna. Många berättar om att grannar, släktingar och bekanta hjälper till och att det betyder så mycket. För många är ett telefonsamtal dagens höjdpunkt. 

Svenska kyrkan, Svenska Röda korset, Riksidrottsförbundet, Rädda barnen och 
Sveriges stadsmissioner kommer att samordna sina volontärer för att på bästa sätt hjälpa våra medmänniskor över 70, i samarbete med Sveriges kommuner. Just nu rustar diakonerna i Sollentuna församling för att möta behoven som finns så gott som det går, i samarbete med Sollentuna kommun.

Här läser du mer om hur samarbetet fungerar. 

Är du i behov av stöd

Vill du skänka en gåva eller bli månadsgivare