Matkassar på golv.
Foto: Lina Beutler /Ikon

Stöd från civilsamhället till coronavirusets riskgrupper

Fem av Sveriges största civila samhällsorganisationer har kommit överens med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om att stödja kommuner i att hjälpa personer över 70 år och andra riskgrupper, med matinköp och upphämtning av mediciner. Organisationerna ska samordna sina volontärer runt om i landet och samarbeta med kommuner.

Svenska kyrkan en av fem organisationer

Folkhälsomyndigheten har tidigare uppmanat personer över 70 år att stanna hemma för att undvika smitta av coronaviruset. I och med detta behöver många hjälp med matinköp och andra tjänster.

Organisationerna är 

  • Svenska kyrkan
  • Svenska Röda korset
  • Riksidrottsförbundet
  • Rädda barnen
  • Sveriges stadsmissioner.

I dagsläget presenteras överenskommelsen mellan myndighet och civilsamhälle. Nästa steg är att kommuner och organisationer på lokal nivå gemensamt hittar sin samarbetsmodell och ser till att arbetet kan starta.

Volontärer hjälper till lokalt

Överenskommelsen går ut på att personer som är i behov av stöd för att till exempel handla mat eller hämta medicin, ska få hjälp genom volontärer inom organisationerna.

Personer i behov av stöd kan anmäla sig till sin kommun som kanaliserar dessa till organisationerna, som i sin tur samordnar lokala volontärer att utföra dessa uppdrag.

Läget lokalt avgör vem som hjälper till

Svenska Röda korset koordinerar modellen nationellt. På lokal nivå utförs uppdragen av volontärer från någon av organisationerna eller församlingarna i överenskommelsen. Vilken organisation som utför uppgifterna i en specifik kommun bedöms utifrån kapacitet på plats.

– I tider av ovisshet och oro för både samhälle och våra nära är det en självklarhet att Svenska kyrkan samverkar och bidrar med stöd och hjälp. Vi har en plikt att värna om varandra som medmänniskor och behöver omvandla oron och rädslan till kärlek och omtanke, säger Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare för Svenska kyrkan.

Volontärer som engageras ska vara lokalt förankrade

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika resor inom landet ska hjälpen komma från lokala volontärer.

– Som kyrka har vi ett särskilt ansvar att värna om samhällets mest sårbara. Och med anställda och volontärer över hela Sverige har vi mycket goda förutsättningar att hjälpa de människor som i nuläget har svårt att handla mat och mediciner, säger Helén Ottosson Lovén.

Denna verksamhet kommer att bedrivas under den tid Folkhälsomyndigheten uppmanar personer 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter och hålla sig i hemmet.

Pressmeddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap