Foto: Arne Hyckenberg

Organisation

Svenska kyrkan Sollentuna är Sveriges näst största församling och motsvarar geografiskt hela kommunen. Sollentuna kommun har drygt 74 512(2021) invånare varav cirka 45,9 % är medlemmar i Svenska kyrkan.

Sollentuna församling
Församlingen styrs av kyrkorådet och kyrkoherden. Tillsammans delar de ansvaret för församlingens grundläggande uppgifter: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som sammanträder tre gånger per år. De fattar bl a beslut om budgeten. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga och alla kyrkotillhöriga i Svenska kyrkan Sollentuna har möjlighet att ställa frågor till fullmäktige.

Var dag med gud

Församlingen består av fyra distrikt och fyra enheter samt begravnings-verksamheten. Vi är drygt ca 100 anställda. Distrikten (kyrkorna) leds av en distriktschef och har varsitt distriktsråd som utgörs av förtroendevalda.
Det finns mellan 12-19 medarbetare/distrikt med många yrkesgrupper representerade såsom präster, musiker, diakoner, pedagoger, förskolelärare. De fyra enheterna är centrala och ansvarar för planering, kommunikation ekonomi/fastigheter och administration.
Organisationsskiss

Stiften
Svenska kyrkans församlingar (1372, 2016) är indelade i tretton stift. Svenska kyrkan Sollentuna tillhör Stockholms stift som leds av biskop Eva Brunne. Stiftets grundläggande uppgift är att ge råd och stöd till församlingarna i olika frågor och se till att verksamheten i församlingarna är i enlighet med kyrkoordningen.
Mer information finns på Stockholm stifts hemsida

Nationell nivå
Svenska kyrkans nationella nivå ansvarar för de områden som är gemensamma för hela Svenska kyrkan. Det kan vara allt från det kyrkliga regelsystemet till information och utbildning eller internationell diakoni och mission.
Ärkebiskopen, Antje Jackelén, är Svenska kyrkans främste företrädare, såväl utåt i det svenska samhället som internationellt.
Mer information finns på Svenska kyrkans nationella nivå