Foto: Nathalie Chavez / Everday

Litterär miljö

Torgil Höckergård sitter i församlingsråd och kyrkoråd, men är också en ganska flitig författare. I vintras kom hans tredje roman ut: Nytt tak på Bergängs kyrka. Andrum stämmer möte med Torgil vid Hjorteds kyrka, som fått figurera på bokens omslag.

Nytt tak på Bergängs kyrka handlar om kriminalitet: försäkringsbedrägerier, stöld av åtråvärd koppar, häleri, allt i kyrklig miljö. Romanen inleds med ett brutalt dödsfall, som dock inte är vad det först ser ut som. Ännu en i raden av svenska deckare? Nej, snarare hör boken hemma i ett helt eget fack. En sorts underfundig humor präglar scenerna, som kanske kan beskrivas som ”slapstick”. Utnyttjandet av prästens absoluta tystnadsplikt i biktsituationer spelar genomgående en stor roll.
− När jag skrev den så tänkte jag på fars, säger Torgil Höckergård.
− Nu hör ju inte det här med att skjuta ihjäl folk till farsen direkt men jag ville ändå att det skulle få ett lyckligt slut där alla försonades och att kontroverserna mycket beror på missförstånd som kan klaras upp. Sedan beskriver jag karaktärerna som varken onda eller goda utan alla har sina brister och svagheter.

Läsarna får upplysa oss om det skulle vara fel, men förmodligen är Torgil Höckergård Hjortedtraktens mest produktive författare. Tidigare har han gett ut
romanerna Mitt 70-tal och Heta vågor genom unga kroppar, den senare en skröna från 70-talets ungdomskultur med kläder, musik och bilar.

Vi sneglar upp mot taket på Hjorteds kyrka, som i spegelvänd form finns på omslaget till den senaste boken, och konstaterar att där uppe finns ingen koppar att stjäla. Det är inget misstag − Torgil Höckergård är angelägen om att inte hålla sig alltför nära det verkliga i sina böcker.
− Man blir friare då. Miljön i boken är helt påhittad, den ska inte ha någon likhet med något jag sett i verkligheten.

Utöver författandet är Torgil Höckergård engagerad i kulturen genom sitt ordförandeskap i Västerviks riksteaterförening. Även uppdragen i kyrkan har liknande inriktning. Enligt honom är kyrkan en av de viktigaste kulturella aktörerna i Södra Tjust.
− När jag flyttade hit 2015 blev jag engagerad i kyrkokören för att de behövde fler tenorer. Sedan ville jag vara med i samhällslivet och skaffa mig bekanta, så jag tog alla chanser jag kunde för att engagera mig i föreningslivet − i teaterföreningen, i kören och i församlingsrådet som visade sig vara väldigt intressant eftersom vi har en mycket drivande ordförande.
− Här i Södra Tjust är det kyrkan som står för mycket kultur genom körer, musikaler och barnverksamhet. Det finns olika slags gudstjänster som kan vända sig till olika människor, högmässor men även Taizé-gudstjänster som jag tycker är väldigt trevliga. Vi har sinnesrogudstjänster utan präst som vi i församlingsrådet arrangerar själva, och bönestunder i den gamla prästgården här. I vardagen gör ju såklart prästen ett gediget arbete inom diakoni och liknande. Vi i kören har också besökt sjukhemmet och pensionärerna på Sundsgården. Så kyrkan spelar en viktig roll i bygden.

Vi skils åt, och det skulle inte förvåna om Torgil Höckergård genast sätter sig och skriver på nästa bok.