Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Södra Tjusts pastorat Besöks- och postadress: Hospitalsgatan 14, 59333 VÄSTERVIK Telefon: +46(490)84200 E-post till Södra Tjusts pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdar

I Södra Tjust finns det tio kyrkogårdar

Ta bort lyktor, vaser och andra ting som ligger i häckarna.

Nu nalkas sommaren och det är dags för oss att klippa rygghäckarna. Om ni har placerat gravlyktor, vaser eller andra ting där ska ni antingen placera dessa på er gravplats eller ta med sakerna hem. Anledningen är dels att det finns skaderisk för personalen och dels att ni av misstag riskerar att få era saker förstörda.

Om det är tydligt till vilken grav som sakerna hör så läggs de på gravplatsen. Om vi med säkerhet inte vet vem som är ägare så omhändertar vi sakerna. Därefter får ni hämta dem på respektive kyrkogård.

Vi förvarar sakerna under två månader från det att vi omplacerar tingen, därefter slängs de.

Förvaringsplatser:

Nya kyrkogården i Västervik: hyllor bakom expeditionsbyggnaden.
Gamla kyrkogården i Västervik: vid stora gröna anslagstavlan mitt på kyrkogården.
Törnsfall: vid gaveln av ekonomibyggnaden.
Västrum: framsidan av ekonomibyggnaden.
Hjorted: baksidan av ekonomibyggnaden.
Gladhammar: gavel av ekonomibyggnaden.
Misterhult: baksidan av boden vid ekonomibyggnaden.
Hallingeberg: sidodörren på gravkapellet.
Ankarsrum: sidodörr på gravkapellet.
Blackstad: bakom ekonominbyggnaden.

Minneslund - Askgravlund och växter i krukor.
Minneslund och Askgravlund är ett gravskick som är av kollektiv karaktär med en gemensam smyckningsplats som anhöriga får smycka med snittblommor. All övrig smyckning ombesörjes av kyrkogårdsförvaltningen. Krukväxter får med andra ord inte förekomma och tas därför bort av kyrkogårdsförvaltningens personal. Det gäller samma regler på församlingens minneslundar, askgravlundar och askgravplatser.

Småsten, glasvaser och säkerhet.
Alla gravrättsinnehavare som lagt stenar som en ram runt planteringsytan som gränsar till gräs; vi skulle vilja be er att ni avlägsnar dessa då de utgör en risk vid gräsklippning och trimning då hela eller delar av stenarna riskerar att skjutas iväg och skada personal eller andra besökare. Vaser i glas utgör även de en säkerhetsrisk då de lätt går sönder och kan skada både besökare och personal.