Kyrkogårdar

I Södra Tjust finns det tio kyrkogårdar

Praktiskt information om våra kyrkogårdar.

Gravlyktor, vaser eller andra ting ska placeras på gravplatsen, EJ bakom gravstenen eller i häcken. Anledningen till detta är att det finns skaderisk för personalen och att ni av misstag riskerar att sakerna blir förstörda.

Om det är tydligt till vilken grav som sakerna hör så läggs de på gravplatsen. Om vi med säkerhet inte vet vem som är ägare så omhändertar vi sakerna. Därefter får ni hämta dem på respektive kyrkogård.

Vi förvarar sakerna under två månader från det att vi omplacerar tingen, därefter slängs de.

Förvaringsplatser:

Nya kyrkogården i Västervik: hyllor bakom expeditionsbyggnaden.
Gamla kyrkogården i Västervik: vid stora gröna anslagstavlan mitt på kyrkogården.
Törnsfall: vid gaveln av ekonomibyggnaden.
Västrum: framsidan av ekonomibyggnaden.
Hjorted: baksidan av ekonomibyggnaden.
Gladhammar: gavel av ekonomibyggnaden.
Misterhult: baksidan av boden vid ekonomibyggnaden.
Hallingeberg: sidodörren på gravkapellet.
Ankarsrum: sidodörr på gravkapellet.
Blackstad: bakom ekonominbyggnaden.

Minneslund - Askgravlund och växter i krukor.
Minneslund och Askgravlund är ett gravskick som är av kollektiv karaktär med en gemensam smyckningsplats som anhöriga får smycka med snittblommor. All övrig smyckning ombesörjes av kyrkogårdsförvaltningen. Krukväxter får med andra ord inte förekomma och tas därför bort av kyrkogårdsförvaltningens personal. Det gäller samma regler på församlingens minneslundar, askgravlundar och askgravplatser.

Småsten, glasvaser och säkerhet.
Alla gravrättsinnehavare som lagt stenar som en ram runt planteringsytan som gränsar till gräs; vi skulle vilja be er att ni avlägsnar dessa då de utgör en risk vid gräsklippning och trimning då hela eller delar av stenarna riskerar att skjutas iväg och skada personal eller andra besökare. Vaser i glas utgör även de en säkerhetsrisk då de lätt går sönder och kan skada både besökare och personal.