En gravsten i form av ett kors.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Gravrätter

Tre begrepp som kan vara bra att känna till

Gravrätt

En gravrätt uppkommer till följd av att en gravsättning skett. Till och med 1993 gällde gravrätten för 50 år, från och med 1994 är denna 25 år. För varje ny gravsättning, förlängs sålunda gravrätten med 25 år. När gravrättstiden gått ut kan man förnya rätten till en kostnad. Är det en gammal grav, där släktskapet med de gravsatta kanske inte känns tillräckligt nära, finns möjligheten att återlämna graven till församlingen.

Gravrättsinnehavare

I samband med en begravning skall dödsboet utse en gravrättsinnehavare. Dödsboet meddelar vem eller vilka som skall stå antecknade som gravrättsinnehavare. När dödsboet bestämt gravrättsinnehavare, erhåller den eller dessa ett gravbrev med uppgifter om vem som är innehavare, vem som är gravsatta, när gravrättstiden löper ut, gravens storlek m.m. När det gäller det gravar vi skyltar är det ofta så att gravrätten har gått ut och ingen gravrättsinnehavare finns eller att denne har avlidit. Vill man då ha kvar graven, utser man en ny innehavare.

Gravskötsel

Gravrätten är reglerad i begravningslagen, däremot är gravskötselservicen snarare att betrakta som ett frivilligt åtagande från församlingens sida. Mot betalning kan man få skötsel och underhåll av sin grav. Kontakta gravadministratören för prisuppgifter. Här finner du närmare information om gravskötsel på våra kyrkogårdar.

Mer övergripande information finner du på följande sida:

https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/begravningsverksamhet

 


Magasinet "Om begravning", med särtrycket "Mina önskemål", finner du nedan:

https://www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare/om-begravning