O Rex Gentium

Nyhet Publicerad

22/12

O Antifonerna - O Rex Gentium

22 december

O folkens Konung, du folkens längtan,
du hörnsten som bryter ned skiljemurarna
och gör allt till ett: kom och rädda människan
som du danat av jorden.