O Adonai

Nyhet Publicerad

18/12

O Antifonerna - O Adonai

18 december

O Adonai, Gud som leder Israel,
du uppenbarade dig i den brinnande busken
och gav din lag på Sinai berg.
Kom och förlossa oss, du vår tillflykt och starkhet.