O Clavis David

Nyhet Publicerad

20/12

O Antifonerna - O Clavis David

20 december

O Davids nyckel, du spiran i Israels hus,
du öppnar, och ingen kan tillsluta,
du tillsluter, och ingen kan öppna,
Kom och led ut de fångna ur fängelset,
dem som sitter i mörker och i dödens skugga.